НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Електронните Будители в НФТИНИ

НФТИНИ пристъпи по повод Деня на Народните Будители към мащабна реорганизация на своите бази с данни и на методите за обработка на информацията – за да освободи своя административен персонал от усилията да обслужва технически процеси и да фокусира усилията върху анализ и преки услуги за нашите членове.

Днес е Денят на Народните Будители – поздравяваме всички работещи в областта на Науката, Иновациите, Изкуството, Културата! Както обикновено се случва, в НФТИНИ пожелахме да изразим уважение към нашите синдикални членове и колеги от Браншовите синдикати БАН и ССА, и свързани с други научно-изследователски и развойно-внедрителски институции и организации – което обикновено правим с кратко e-mail съобщение на обявения от съответния колега негов личен Синдикален e-mail.

До неотдавна не представляваше особена трудност да прегледаме списъците със Синдикалните e-mail адреси и да подберем тези, към които желаем да се обърнем; в конкретния случай – нашите синдикални братя и сестри в областта на науката, но не и тези, които работят например в областта на електрониката или компютърните услуги.

Днес обаче това не е толкова лесно

Откакто работим интензивно със системи за електронно членство и за електронно учредяване на синдикални секции, наблюдаваме значителен прираст на присъединяващите се към нас и списъкът със Синдикални e-mail адреси нараства постоянно. Това ни изправи пред необходимост да задълбочим електронизацията в НФТИНИ, като пристъпим към мащабна реорганизация на базите с данни и на методите, с които търсим в тях и обработваме информацията.

Днес вече сме напреднали значително в тази реорганизация и когато решихме да разпратим поздравително e-mail съобщение по случай Деня на Народните Будители, написахме в терминала тази единствена команда:

$ awk -F'\t+' '$1 == "БАН" || $1 == "ССА" && $8 != "неактивен" \
{printf "%s\n", $6}' < База-с-данни > Списък-за-разпращане

Указахме на програмата GNU awk (разбира се, в нашата Свободна софтуерна среда) да подбере от базата с данни (от съответните сегменти на базата, която заради сигурността на информацията не съществува в централизиран вид) всичките Синдикални e-mail адреси на колеги от БАН и ССА, като изключи тези от тях, които са неактивни (които напр. не плащат членски внос и няма данни скоро да са осъществявали синдикална дейност); да извлече e-mail адресите на подбраните колеги и да ги подреди в списък от типа:

адрес1@example.com
адрес2@example.com
адрес3@example.com
...

Два реда код замества няколкочасовите усилия на квалифициран технически служител, който да проверява в базите с данни, да извлича необходимите адреси и да ги подрежда „на ръка“. Оттук нататък следва обичайното автоматизирано разпращане на съобщения в скрити списъци до подбраните колеги.

От гледна точка на програмиста (сърдечни благодарности на нашите колеги от LibTec Института за Свободни технологии) не сме свършили нищо съществено. От гледна точка на нашия нестандартен подход към Електронното управление обаче, това е подстъп към задълбочаване на електронизацията в НФТИНИ и предлагането на синдикализъм от ново поколение. Като освобождаваме нашия административен персонал от усилията да обслужва технически процеси, даваме възможност вниманието да се съсредоточи върху анализ и преки услуги – което е същност на дейността ни.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори