НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Рестарт на сериозния разговор в Sensata

Днес представихме нашите искания за съществено увеличение на трудовите възнаграждения в Sensata – базирани на задълбочено изследване на настроенията в предприятието и анализ на равнищата на заплащане в тази и сходни индустрии; и в този и сходни региони. Очакваме до месец да бъде насрочена следваща среща за преговори, която да даде рестарт на сериозния разговор в Sensata – от какъвто през последните месеци всички все по-настойчиво се нуждаем.

Днес в 09:00 ч. проведохме планирана среща с Владислав Маринов (ръководител „Човешки ресурси“ в „Сенсата технолоджис България“ ЕООД) и внесохме исканията на нашите синдикални членове за увеличаване на минималните възтаграждения в предприятието (основна работна заплата, допълнително възнаграждение за придобит стаж и опит, ваучери за храна), които бяха отразени и на официалното синдикално табло в производствената база в гр. Ботевград.

За да можем да форумлираме нашите искания, проведохме задълбочено изследване на настроенията в предприятието, последвано от анализ на равнищата на заплащане в тази и сходни индустрии; и в този и сходни региони; включително в предприятия с близки производствени дейности. Беше констатирано необосновано ограничаване на разходите за персонал през годините, довело до чувствително изоставане на възнагражденията – с което ние не можем да се съгласим.

Нашето изследване включва мнението на всичките синдикални лидери по производствени звена и отразява позициите на свързаните с тях трудови колективи; а анализът стъпва върху цялата налична статистическа и биднес информация с корекция на грешката чрез метода на двойната проверка. Всичко това беше обсъдено пряко със синдикалните лидери и установихме, че експертните ни наблюдения се потвърждават на терен.

Очакваме до месец да бъде насрочена следваща среща за преговори, на която ръководството да представи своите позиции по нашите искания. Тези действия – надяваме се – ще дадат рестарт на сериозния разговор в Sensata – от какъвто през последните месеци всички все по-настойчиво се нуждаем.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори