НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Сериозният диалог в Sensata започва

В „Сенсата технолоджис България“ ЕООД нещата най-после тръгват. След три години безрезултатни разговори със средния мениджмънт седнахме на масата за преговори директно с управителя Томи Вер Елст.

Днес Синдикалната секция на НФТИНИ в „Сенсата технолоджис България“ ЕООД в гр. Ботевград постигна това, което от 2017 г. се опитваме да направим в безплодните разговори със средния мениджмънт. Веднага след завръщането си в гр. Ботевград, управителят Томи Вер Елст ни прие на среща, на която поставихме някои от най-важните проблеми, натрупани през годините и оставени без резултат, въпреки многобройните ни опити за постигане на решение.

Отчитаме конструктивния делови подход на Томи Вер Елст и твърдата му решимост да върне на Sensata блясъка, за който си спомнят по-старите работници и служители (голяма част от които наши синдикални членове). Понеже днес поставихме много въпроси и част от тях са обвързани с бюджета на Sensata за следващата година, оставихме списък с най-важните от тях – от който е видно какви искания сме поставяли през годините, в кои документи са отразени тези искания и какво е предприел средният мениджмънт за решаването им. Оставаме с усещането, че този път исканията ни ще бъдат разгледани внимателно и отговорно.

Сред повдигнатите въпроси е настояването ни допълнителното възнаграждение за нощен труд да бъде гарантирано от споразумение със синдикатите, да се усъвършенства системата за стимулиране на по-добрите работници и служители, да бъде решен въпросът с болничните и отпуските, да се поправи климатизацията на цеховете, да бъде подобрено снабдяването с оборудване и инструменти, и не на последно място – да се подпише Споразумение за социално сътрудничество, позволяващо ни по-пряко обсъждане и решаване на подобни въпроси. Също така, настояваме за сключването на Колективен трудов договор с допълнителни придобивки за нашите синдикални членове.

Добро впечатление ни направи непосредственият и оперативен подход на управителя – той пое ангажимент да се заеме с поставените на масата проблеми, а когато поискахме да бъде насрочена следваща среща в краткосрочен план, на която да започнем да уеднаквяваме позициите си, той просто отвори електронния си бележник, попита ни дали за нас е удобно на 24.10.2019 г. от 14:00 ч. и отбеляза ангажимента си. Отдавна не сме получавали такава нормална конструктивност и конкретност в Sensata.

Очаквай подробности!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори