НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Споразумение за съвместни действия за Нощния труд

Споразумение за съвместни действия подписаха ключови обществени организации – КТ „Подкрепа, БЛС, БАПЗГ и СФСМВР – ще настояват за промяна в условията и заплащането на нощния труд.

На 20.06.2018 г. в Централата на КТ „Подкрепа“ в София се проведе конференция на Кампанията „За достойни условия и заплащане на нощния труд“, в която бяха представени безпрецедентно подробни научни съображения, поради които настояваме за ограничаване полагането на нощен труд и обвързване на неговото заплащане като процентна функция от минималната работна заплата за страната.

Като стратегически партньори бяха привлечени Българският лекарски съюз (БЛС), Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) и Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР).

Един от поводите за стартиране на Кампанията е публикуваният Доклад COM(2017)254 на Европейската комисия относно изпълнението от държавите членки на Директива 2003/88/ЕО относно някои аспекти на организацията на работното време и констатираните в този Доклад нарушения от страна на Република България досежно работното време (и в частност – досежно полагането на нощен труд).

На конференцията бяха представени актуални изследвания и научни публикации (в т.ч. на Световната здравна организация и Световната организация за изследване на рака при ООН) във връзка с вредното въздействие на нощния труд във физиологичен, здравен, психологически и социален план, сочещи повишен брой вредни фактори и сила на негативното им въздействие.

От доклада на доц. д-р Катя Вангелова към НЦОЗА научаваме в обобщение, че системното полагане на нощен труд води до следните усложнеиня:

  • промени в циркадната система (доказани);
  • проблеми със съня (доказани);
  • ендокринни и метаболитни заболявания (доказани);
  • сърдечно-съдови заболявания (доказани);
  • злокачестветни заболявания (вероятни);
  • стомашно-чревни заболявания (доказани);
  • въздействие върху имунната система (вероятни);
  • репродуктивни проблеми (вероятни);
  • психологични проблеми (вероятни);
  • когнитивни проблеми (вероятни).

Психологическите измерения при полагане на нощен труд бяха развити научно и представени на конференцията от доц. д-р Славка Калчева към БАН. Като се вземат предвид направените изявления и допълнителни относими проучвания, може да се обобщи, че редовните нощни смени водят до трудности за работещите хора, за техните семейства, за работодателите и за обществото като цяло. Отсъствието на член от семейството в нощните часове нарушава семейното функциониране. Материалните средства не са достатъчна компенсация за липсата от къщи.

Партниращите организации взеха решение да пристъпят към съвместни действия за променяне на минималното допълнително възнаграждение за нощен труд от твърдия размер 0,25 лв. на 0,5% от Минималната работна заплата за страната за всеки отработен час нощен труд – което освен всичко друго ще осигури възможност за автоматично индексиране на възнаграждението при увеличаване на минималната работна заплата.

Официалните представители на стратегическите партньори подписаха Споразумение за съвместни действия, насочени „към към организирането на петиция и информационна кампания, и предизвикване на обществен дебат, който целим да завършим с адекватни промени в българското трудово законодателство, насочени към ограничаване и достойно заплащане на нощния труд“.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори