НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

JUST TRANSITION

Подобряване участието на Синдикатите в Социалния диалог за по-устойчиво бъдеще на предприятията и секторите

въведение | проучване | публикации

За постигане целите на Just Transition се нуждаем от мнението Ви в рамките на нашето теренно проучване. Цялата въведена информация ще бъде защитена и обработена при внимателно следване на нашите политики за поверителност, като никоя част от данните няма да се използва за Вашето лично или групово разпознаване.

Благодарим Ви за отделеното внимание!

 • Just Transition | Теренно проучване
 • Отбележете на каква позиция работите:
 • Отбележете тези от понятията, които са Ви известни:
 • Оценете политиките във Вашето предприятие / сектор / синдикат за справедлив и устойчив преход:
 • Откъде намирате информация относно справедливия и устойчив преход, кръговата и нисковъглеродната / въглеродно неутралната икономика?; и какви са възможностите за финансиране на политики в тези области?
 • Споделете какви са основните рискове и опасности за политиките?
 • Отбележете социалните аспекти, които могат да бъдат включени успешно в политиките:
 • Какви са последиците за Вашето предприятие / сектор / синдикат във връзка със справедливия и устойчив преход, кръговата и нисковъглеродната / въглеродно неутралната икономика?; и какви са последиците за обществото като цяло?
 • Отбележете какви особености са валидни във Вашето предприятие / сектор / синдикат:
 • Отбележете доколко политиките във връзка със справедливия и устойчив преход, кръговата и нисковъглеродната / въглеродно неутралната икономика са важни за Вас?; и с какво конкретно Вашата Синдикална организация може да Ви подпомогне във връзка с тези политики?
 • Ако желаете да получите резултати от изследването, въведете Ваш e-mail адрес, на който да Ви изпратим резултатите, когато са готови:

Проектът е финансиран от Европейската комисия и не изразява официални позиции на европейските институции.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори