НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Успяхме в БАН, Синдикатите в научните звена са на ход!

Подписаният Меморандум между Синдикатите и ръководството на БАН беше взет предвид – допълнителният финансов ресурс от 20 млн. лв. целево за увеличаване основните трудови възнаграждения на академичния състав за 2022 г. е факт. Сега идва ред на Синдикалните организации в съответните научни звена да сътрудничат със своите директори и научни съвети за ефективно разпределяне на договорените средства.

Като взе предвид договореното в подписания Меморандум за съвместни действия между ръководството на Българската академия на науките (БАН) и национално представените Синдикати (НФТИНИ при КТ „Подкрепа“ и НБС ВОН при КНСБ), правителството изпълни искането за осигуряване на допълнителен финансов ресурс от 20 млн. лв. целево за увеличаване основните трудови възнаграждения на академичния състав в Академията за 2022 г.

Съгласно допълнително подписаното Споразумение за трудовите възнаграждения между ръководството на БАН и Синдикатите (в рамките на Съвета за социално сътрудничество (ССС) при ЦУ на БАН), отпуснатият допълнителен финансов ресурс следва да бъде разпределен целево за увеличаване основните трудови възнаграждения на академичния състав в съответните научни звена на БАН, с участие на Синдикатите и съгласно условията на това Споразумение.

Следва да се отбележи, че в звената на БАН, където няма действащи Синдикати, възможността за ползване на постигнатите в Споразумението договорености е значително ограничена. Липсват гаранции за оптимално разпределяне на допълнителния целеви финансов ресурс в съответствие с интересите на съответните звена и работещите в тях учени.

Приканваме във връзка с горното работещите в БАН да пристъпят към създаването на Синдикални секции – там, кътето такива все още липсват; и да поемат своята активна отговорност в рамките на Социалния диалог за колективно подобряване на условията за научна работа.

Поздравления за постигнатия успех!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори