НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Позиция за финансова подкрепа на ССА

Отново НФТИНИ застава на твърда позиция в подкрепа на Селскостопанската наука. Хроничното недофинансиране на Академията е в категорично противоречие с многократните декларации за политическа промяна в полза на иновациите и растежа. Призоваваме синдикалните членове да разпространяват нашата позиция и да настояват за нейното вземане предвид при очакваните финансово-бюджетни решения!

Днес излязохме с официална Позиция срещу хроничното недофинансиране на Селскостопанската академия (ССА), което принуждава научно-изследователската институция „за поредна година да редуцира своите оперативни разходи, да закрива щатни позиции, да преустановява критично необходими дейности – в контекста на безпрецедентни климатични, екологични и продоволствени проблеми в световен мащаб“. Считаме, че осигуряването на допълнително финансиране за Академията, позволяващо достигане до равнищата на заплащане във висшите учебни заведения, е от критична важност за опазването на най-старата национална академия в областта на селскостопанските науки (автор на 92% от всички признати сортове в страната и на стотици изобретения и полезни модели).

Позицията ни беше внесена в канцеларията на президента Румен Радев, при министър председателя Кирил Петков (вх.№15.00-17 от 18.02.2022 г.), при председателя на парламентарната Комисия по бюджет и финанси Любомир Каримански, при председателя на парламентарната Комисия по образование и наука Ирена Атанасова, при председателя на парламентарната Комисия по земеделие, храни и гори Пламен Абровски (вх.№КЗХ-47-229-00-5 от 21.02.2022 г.), при министъра на земеделието Иван Иванов (вх.№92-77 от 18.02.2022 г.) и при министъра на финансите Асен Василев. Очакваме изброените висши държавници и представляваните от тях институции да вземат адекватни решения в полза на Академията, националната сигурност и малкото останал научно-изследователски потенциал в страната ни.

Негласно признание за достойнствата на нашата позиция проследяваме в част от реакциите по същия проблем от колеги, които на места буквално са копирали съображенията ни – напр. Декларация №3-1 от 17.02.2022 г. на Общото събрание на Института по царевицата (ИЦ) в гр. Кнежа, където четем: „Внушенията, че институции като Българската академия на науките и Селскостопанската академия трябвало „да се самоиздържат“ на пазарен принцип, ще доведат единствено до унищожаване на българския научно-изследователски потенциал. Никоя развита страна, която приоритизира иновациите и растежа, не може да си позволи да изостави своите академични структури на ръба на съществуването – функцията на академичните институции не е да се състезават с бизнеса за пазарни дялове. С минимална работна заплата квалифицирани научни кадри не се създават и наука не се прави“.

След като подкрепихме успешно учените от Българската академия на науките (БАН), време е да протегнем ръка и към следващата най-значима научно-изследователска институция на България – ССА.

Призоваваме нашите синдикални братя и сестри да закачат позицията на своите информационни табла и да я разпространяват където и както могат – като настояват за нейното вземане предвид при очакваните финансово-бюджетни решения!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори