НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Браншов договор '21 в Селскостопанска академия

Днес НФТИНИ при КТ „Подкрепа“ и ФНСЗ при КНСБ подписаха Браншов колективен трудов договор (2021-2023) за работещите в системата на Селскостопанската академия. Отлично сътрудничество между заинтересуваните страни!

Днес НФТИНИ при КТ „Подкрепа“ и ФНСЗ при КНСБ подписаха Браншов колективен трудов договор (2021-2023) за работещите в системата на Селскостопанската академия.

Специални благодарности поднасяме на главните преговарящи – проф. Мартин Банов (председател на ССА), доц. Петя Методиева (браншов председател при НФТИНИ) и Светла Василева (председател на ФНСЗ), които за пореден път застанаха на страната на работещите и утвърдиха традиционно добрите отношения между Академията и Социалните партньори!

Сега предстои да стартираме колективните трудови преговори по места, в отделните структурни звена на ССА, които ще доразвият постигнатите придобивки по БКТД-2021.

Поздравяваме всички, работещи в областта на селскостопанската наука!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори