НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Първият ни електронен синдикален член

Днес в 15:12 ч. при нас постъпи първото електронно Заявление за членство – на работеща колега в производствената база на „Сенсата технолоджис България“ ЕООД в гр. Ботевград. Нашата система незабавно е извела потвърдителна разписка и кандидатурата е приета от ръководните органи на Синдикалната секция. Добре дошла, колега!

По-малко от месец след пускане в действие на нашата система за електронно синдикално членство, колега от производствената база на „Сенсата технолоджис България“ ЕООД в гр. Ботевград се възползва от предоставената възможност и постъпи при нас по изцяло електронен път.

Това потвърждава нашата убеденост, че създаването на иновативни синдикални инструменти е правилният подход, насочен към предоставянето на децентрализирани интерактивни услуги, които не зависят от време и място.

Инцидентното прилагане на електронен формуляр с обратна разписка от един индивидуален синдикален член може би не представлява синдикална „революция“, но със сигурност е пример за тенденциите, пред които се изправяме.

На колегата пожелаваме ползотворно членство и удовлетворение от синдикалното сдружаване, а на всички нас – още иновации и повече полезни възможности за работещите хора.

Братски синдикални поздрави!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори