НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Sensata-Пловдив с нарушения при извънредния труд

След подаден от нас сигнал до ИА „ГИТ“, беше извършена проверка и се установиха нарушения при извънредния труд в производствената база на Sensata край с. Царацово, Пловдивско. Издадени са задължителни предписания и са наложени административни санкции.

След подаден от нас сигнал до ИА „Главна инспекция по труда“, беше извършена проверка и се установиха нарушения при извънредния труд в производствената база на Sensata край с. Царацово, Пловдивско.

Установено е, че при полагането на нощен труд не се спазва законовото изискване за „превръщане на нощните часове в дневни“ (при което 7 отработени часа нощем се равняват на 8 отработени часа денем). Така нощните работници са натоварвани повече от допустимото – с всички вредни последици за тяхното здраве и интегритет.

Установено е също, че се залага полагането на извънреден труд при съставяне на работните графици – което също е в нарушение на трудовото законодателство и води до натоварване на работещите повече от допустимото.

Издадени са задължителни предписания и са наложени административни санкции.

Сега за нас остава да сондираме нашите синдикални членове в Sensata-Пловдив и ако констатираните нарушения не бъдат отстранени, да предприемем следващи стъпки за подобряване условията на труда.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори