НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Вдигнахме заплатите в ССА с 10%

НФТИНИ в сътрудничество с ФНСЗ повишихме работните заплати в системата на Селскостопанската академия с 10% – което стана възможно благодарение на инструментите на Колективното трудово договаряне.

НФТИНИ в сътрудничество с колегите от ФНСЗ договорихме увеличение на трудовите възнаграждения в системата на Селскостопанската академия (ССА) в размер 10%.

Договореното увеличение стана възможно благодарение на чл. 29, ал.ал. 1 и 2 от сключения Браншов колективен трудов договор (БКТД) в системата на Академията.

Разбираме ясно, че българската наука не струва 10% – нашите учени заслужават много повече. Но без съмнение постигнатото увеличение на работните заплати е стъпка в правилната посока, за което поздравяваме всички, участвали в тези конструктивни и плодотворни преговори.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори