НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Декларация във връзка с протестите

Изпълнителният съвет на НФТИНИ призовава да не се поддаваме на пропаганда в полза на подменени ценности и да се включим активно в дневния ред на българското общество съгласно своята свободна воля, съвест, убеждения и разбирания.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Ние, Изпълнителният съвет на НФТИНИ при КТ „Подкрепа“,

  • като съзнаваме нашата отговорност за защита трудовите права и икономическите интереси на членовете ни, включително чрез въздействие в рамките на нашата компетенност и възможности върху социално-икономическата политика (чл. 4, т. 7 от Устава на НФТИНИ);

  • като вземаме предвид гласа за Демокрация и Върховенство на закона, издигнат от представители на гражданското общество, от национално отговорни институции и от дипломатическите представителства на редица развити държави;

  • като отчитаме ключовата роля именно на Демокрацията и Върховенството на закона за противопоставяне срещу корупцията и тежката деградация на държавността, за насърчаване на инвестициите, за укрепване на социалните устои и достойнството на работещите; и

  • като припомняме решителните действия на КТ „Подкрепа“ срещу разрухата, неравенството и бедността (включително националните кампании от 1990 и 1997 г., допринесли за смяна в посоката за развитие на страната),

п о т в ъ р ж д а в а м е

синдикалната същност на НФТИНИ, в дейността на която няма място за никакви политически цветове и пристрастия, а само за трудовите права и икономическите интереси на работещите; които права и интереси ще продължим да отстояваме активно, с всички законни средства; и изхождайки от това,

п р и з о в а в а м е

всеки синдикален член, работещ човек и свободен гражданин да следи внимателно обществено-политическата обстановка в страната, като не се поддава на пропаганда в полза на подменени ценности и се включва активно в дневния ред на българското общество, съгласно своята свободна воля, съвест, убеждения и разбирания.

гр. София, 15.07.2020 г.

Александър Цапов, председател на НФТИНИ

Петя Методиева, заместник председател на НФТИНИ

Катерина Симеонова, Браншов синдикат „Електроника и Електротехника“

Момчил Георгиев, Браншов синдикат „Автомобилна промишленост“

Таня Димова, Браншов синдикат „Българска академия на науките“

Петя Методиева, Браншов синдикат „Селскостопанска академия“

Адриан Илиев, Браншов синдикат „Информационни технологии“

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори