НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Invest in Bulgariа | Инвестирай в България

Българската агенция за инвестиции представи рекламен клип за нашата страна като атрактивна дестинация за чуждестранни инвестиции. Нивото е прилично, въпреки някои смущаващи моменти.

Тези дни Българската агенция за инвестиции (БАИ) публикува рекламния клип Move To Be Moved с импресия за предимствата на нашата страна като дестинация за бизнес и чуждестранни инвестиции.

България е представена като място, което свързва ЕС с Близкия Изток и Русия; като място с добра инфраструктура (доста спорно); и като място с една от 10-те най-бързи internet-свързаности в света (все още напълно вярно, въпреки низходящите тенденции от последните години); като „място с потенциал и умни хора“, които „оглавяват световните математически класации“ и се нареждат на 3-то място в света по брой IT-специалисти на глава от населението; които общуват с целия свят и всеки втори от тях говори поне един чужд език.

Силно неприятно впечатление обаче прави акцентът за „процъфтяваща икономика чрез ниски оперативни разходи и корпоративен данък от само 10% (a blooming economy with low operative costs and a corporative tax of just 10%); още повече, че основна част от т.нар. „оперативни разходи“ са възнагражденията на работещите!

Концепцията България да бъде предлагана като „евтина“ дестинация, нанася своето опустошително въздействие от 2008 г., когато подкрепеното от БСП, НДСВ и ДПС правителство въведе т.нар. „плосък данък“. Въпреки очакваните чуждестранни инвестиции, най-големият „чуждестранен инвеститор“ си останаха българските мобилни работници, които изпращат пари на своите близки в Родината. Но в замяна на това, с премахването на т.нар. „необлагаем минимум“, най-бедните хора бяха обречени на още по-голяма бедност. Никое от следващите правителства (противно на редица предизборни обещания) не пристъпи към реални действия за поправяне на извършеното (във връзка с което е Резолюция №9 „Данъчна политика“, приета от X Конгрес на КТ „Подкрепа“ по изрично настояване на НФТИНИ).

България е представена като „динамичен център за софтуерни разработки (където действително са съсредоточени основните дейности с висока добавена стойност в нашата страна). Съмнителното твърдение, че „индустрията расте с главоломните 30% годишно“, не държи сметка, че преобладаващите дейности в индустриално развитие са „евтини“, с ниска добавена стойност. Малко известен факт – но наистина, в България автомобилният сектор също лети в бързата лента и движи 90% от европейските автомобили“ (с произведените у нас електронни компоненти).

С гордост трябва да отбележим, че клипът акцентира именно индустриите, в които действа НФТИНИ: производство на електрически машини, мехатроника, електроника – които се явяват основна магистрала за развитие на българската икономика с висока добавена стойност.

Със сериозно съмнение можем да се отнесем към обещанието, че очакваният чуждестранен инвеститор „ще бъде посрещнат със силна институционална подкрепа и правителствени стимули“; както и към очакването, че един въздействащ видеоклип с по-скоро туристическо звучене би заинтересувал чуждестранния инвеститор – вместо задълбочените анализи на експертите и специалните доклади, получавани от различни неформални източници. Но независимо от това, осмислянето и представянето на страната ни пред света е необходима имиджова стъпка в правилната посока.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори