НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Укрепваме Социалното партньорство в Sensata

Систематичните усилия на НФТИНИ дадоха своя плод: продължаваме да укрепваме Социалното партньорство със Sensata и вече сме на път да поставим на Работодателя едни от най-високите оценки съгласно Стандарта на НФТИНИ.

На 04.12.2019 г. се подписа Споразумение за сътрудничество между „Сенсата технолоджис България“ ЕООД и Синдикалната секция на НФТИНИ) в предприятието, което разширява значително договореното в Меморандума за сътрудничество) от 2009 г., подписан навремето с EPIQ EA (праводател на Sensata).

Сред основните достижения, за които постигнахме единомислие, са следните:

 • протоколиране на обсъжданията и изразените позиции;

 • входящи / изходящи регистри и поверителни документи;

 • приемане на електронните съобщения за писмена форма;

 • съгласуване и утвърждаване на вътрешните актове;

 • роли на страните при замерване на работната среда;

 • синдикално присъствие в комисиите по условия на труд;

 • ред за изменяне и допълване на работните графици;

 • осигуряване на оборудвано синдикално помещение;

 • регулярни срещи между страните за сътрудничество;

 • реакции и взаимодействие на страните при злополука;

 • взаимодействие между страните в случай на спешност.

В момента прецизираме обсъждането на Процедурно споразумение за пристъпване към Колективни трудови преговори, с които да уредим цялостно отношенията между страните и взаимните ни ангажименти за просперитета на Sensata. Очакваме преговорите да започнат към февруари 2020 г. и да завършат към началото на лятото, и да осигурят допълнителни социални придобивки за всички синдикални членове.

Какво постигнахме през 2019 година?

След завръщането на управителя Томи Вер Елст, позациклилия Социален диалог бързо се насочи в правилната посока. Почти веднага подписахме Споразумение за нощния труд, в което предоставеното от Работодателя увеличение от 0,25 лв. на 1,00 лв. за всеки отработен час нощен труд беше скрепено и гарантирано с подписите ни. Вече разполагаме с прекрасен офис недалеч от производствената база на Sensata в гр. Ботевград, където можем да осъществяваме синдикални мероприятия. Текат интензивни преговори за диференцирано заплащане и нова бонусна система, с които да подкрепим тези, които работят най-добре. Очакваме първи резултати да отбележим към април 2020 г.

В следствие на горните взаимодействия и постигнатото разбирателство, Sensata уверено се придвижва от установения статус „Социално сътрудничество“ към най-благоприятния статус „Социално партньорство“ съгласно Стандарта НФТИНИ за двустранни отношения между Работодателя и Синдикалната секция.

Използваме случая да поздравим всички от Sensata с тихо настъпващото Рождество и с гръмко изгряващата Нова 2020 година!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори