НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Подкрепи простеста за твоите болнични

КТ „Подкрепа“ се противопоставя срещу идеята на управляващите да бъдеш оставен/а без обезщетение за първия ден от твоите болнични; или да имаш право да боледуваш само 15 дни в годината.

На 27.11.2019 г. от 11:00 ч. КТ „Подкрепа“ свиква национален протест срещу идеята на управляващите да лишат работещите хора в България от обезщетение за първия ден от болничните им. Неприемлива е и следващата идея – болничните да бъдат лимитирани до 15 дни годишно. Заповядай с твои колеги и приятели на пл. Александър I Батемберг в столицата (или организирайте ваше събитие където се намирате).

От НФТИНИ изразяваме остро несъгласие с разпространената от министър Владислав Горанов лъжа, че „в 2/3 от Европа практиката е такава“. Доказва го експресно изследване на КТ „Подкрепа“ и партньори относно режима на болничните в ЕС – според което в 22 от 27-те изследвани държави плащането започва още от първия ден. Едва в 5 държави плащането от Държавното обществено осигуряване не започва от първия ден, като в 2 от тях тази отговорност се поема изцяло от Работодателя. Единствено в 3 държави (Ирландия, Кипър и Португалия) бизнесът няма никакво отношение към болничните!

Въпреки принципно несправедливото задължение първите 3 дни от временната неработоспособност в България да се покриват от Работодателя, бизнес у нас е сред най-облагодетелстваните в целия Европейски съюз. Работодателите в Естония, Латвия, Словакия и Финландия покриват между 5 и 10 болнични дни; в Испания, Унгария, Чехия и Швеция – между 11 и 15 дни; в Белгия, Дания, Полша и Словения – между 30 и 33 дни; в Германия и Хърватия – 1,5 месеца; в Австрия и Люксембург – между 2 и 3 месеца; във Великобритания, Италия и Холандия – над 5 месеца.

Категорично не приемаме работещите хора в българия да бъдат третирани като измамници! Наясно сме с възходящия тренд при ползването на болнични (който не е в такива големи размери, както някои работодателски организации внушават). Наясно сме и със злоупотребите в някои периоди от годината – което за пореден път разкрива неефективната превенция и контрол. Но няма да отстъпим от това, че честният човек на труда, който внася дължимите данъци и осигуровки, има право на обезщетение от първия до последния ден на своята временна неработоспособност.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори