НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Избрахме председател и заместник председател

X Национална конференция на НФТИНИ избра за председател на Федерацията Александър Цапов и за заместник председател – Петя Методиева.

На 24.06.2019 г. в 10:00 ч. X Национална конференция пристъпи към избор на екип от председател и заместник председател на НФТИНИ. С 26 бюлетини „За“ при 2 невалидни бюлетини бяха избрани Александър Цапов (председател) и Петя Методиева (заместник председател).

Пристъпи се към осъществяване Конференциите на Браншовите синдикати. След изтичане на определения срок и представяне на документите от проведените заседания, пред Националната конференция се докладва както следва: за Браншов синдикат „Електроника и Електротехника“ е избран председател Катерина Симеонова и заместник председател Светослав Гушков; за Браншов синдикат „Автомобилна промишленост“ е избран председател Момчил Георгиев и заместник председател Красимир Горанов; за Браншов синдикат „Българска академия на науките“ е избран председател Таня Димова и заместник председател Нина Ивановска; за Браншов синдикат „Селскостопанска академия“ е избран председател Петя Методиева и заместник председател Десислава Тотева; за Браншов синдикат „Информационни технологии“ е избран председател Адриан Илиев и заместник председател Павлин Петрински.

Конференцията пристъпи към избор на Федеративна контролна комисия. Като председател е предложен Мирослав Миков, а като заместник председател – Камелия Логиновска. Така предложеният състав е избран единодушно.

Поради изчерпване на дневния ред и липса на други предложения, X Национална конференция на НФТИНИ се саморазпусна.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори