НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

X Национална конференция на НФТИНИ

Дойде време отново да се съберем, да си спомним какво е правила НФТИНИ назад във времето, да си направим равносметка, да отчетем какво сме постигнали и какво сме пропуснали, да начертаем план за следващите години. Дойде време за X Национална конференция. Ако няма да вземеш участие лично, не пропускай да възложиш на твоя представител да ни запознае с исканията ти, за да можем да ги вземем предвид. Защото в синдикатите ти определяш дневния ред. Очакваме те с нетърпение!

Място, дата и час

X Национална конференция на НФТИНИ е определено да бъде проведена в х-л „Радинас уей“ в к-т Боровец, на 23-24.06.2019 г. Регистрацията ще започне от 12:00 ч. на 23-ти, на място в хотела, а самото мероприятие ще започне от 14:00 ч. същия ден.

Дневен ред

Подробности

Като делегати на X Национална конференция на НФТИНИ ще бъдат допуснати представители на пълноправните колективни членове на НФТИНИ, които са отчислили редовно дължимия членски внос от април 2015 г. до март 2019 г. включително и са изпратили в срок до Мандатната комисия (на електронния адрес nftini@abv.bg) копие от Протокола за избор на делегати (съгласно утвърдената квота за представителност), от проведено след 01.05.2019 г. Общото / Делегатското събрание на тяхната организация. Представители, които не отговарят на горните условия, могат да присъстват само като наблюдатели (без право на глас). Не забравяй да донесеш оригиналите на изпратените сканирани копия от документи. Горните изисквания не се прилагат за членовете на Изпълнителния съвет, които са делегати на Конференцията по право.

Материали

За улеснение прилагаме за сваляне материали във връзка с X Национална конференция на НФТИНИ:

Ако имаш нужда от допълнително съдействие, оставаме на разположение.

Братски синдикален поздрав!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори