НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Внесохме предложение за Нощния труд в Тристранния съвет

КТ „Подкрепа“ внесе предложение за промяна на минималното допълнително възнаграждение за нощен труд в Комисията по доходи и жизнено равнище при Националния съвет за тристранно сътрудничество.

КТ „Подкрепа“ съвместно със стратегическите партньори БЛС, БАПЗГ и СФСМВР внесе Официално предложение в Комисията по доходи и жизнено равнище при Националния съвет за тристранно сътрудничество за включване в дневния ред на точка

„Актуализиране на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение по чл. 8 от НСОРЗ

Приложихме и конкретен текст за изменяне и допълване на чл. 8 от Наредбадата за структурата и организацията на работната заплата със следната редакция:

„За всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 ч. и 6,00 ч. на работниците и служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,5 на сто от минималната работна заплата за страната“.

Към нашето Официално предложение са приложени и подробни мотиви, с които обосноваваме издигната от работниците и служителите воля за изменяне и допълване на НСОРЗ.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори