НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Подписка в подкрепа на нашите искания за Нощния труд

КТ „Подкрепа“ стартира набирането на подписка в подкрепа на Кампанията „За достойни условия и заплащане на нощния труд“. Прочети мотивите и ако си на същото мнение, разпечатай няколко листа и включи твоите близки и познати. Всеки подпи е от значение!

На 29.03.2018 г. КТ „Подкрепа“ стартира набирането на подписка в подкрепа на Кампанията „За достойни условия и заплащане на нощния труд“ – съгласно Решение3 от 22.03.2018 г. на Конфедеративния съвет за предприемане на действия за увеличаване на минималното допълнително възнаграждение за нощен труд като процент от минималната работна заплата за страната – не по-малко от 0,5% от нейния размер за всеки час положен нощен труд.

На всеки лист от Формуляра на подписката са поместени кратките ни МОТИВИ: 1. Финансово-икономически: С настоящия принцип за определяне на допълнителното заплащане за нощен труд не се отразява динамиката в заплащането на труда – настоящата му стойност от 0,25 лв. на час е определена през 2007 г. (!!!) при Минимална работна заплата за страната от 180 лв. и понастоящем (2018 г. при Минимална работна заплата за страната от 510 лв.) не е в състояние да изплати за една нощна смяна дори траспортните разходи за отиване и връщане от работа, а камо ли да послужи за възстановяване и обезщетение на този особено вреден за организма труд; 2. Здравословни: извършените многобройни изследвания на полагащи нощен труд установяват: увеличение риска на заболяванията: 40% на сърдечно-съдовата система, 3 пъти увеличение на риска от рак на простатата, 30% от рак на гърдата, 40% от рак на белия дроб и на пикочния мехур; депресии, диабет и метаболни заболявания; 3. Социални: проблеми в семейството, социална изолация и като следствие заедно с репродуктивните – демографски проблеми.

Не е нуждо да членуваш в КТ „Подкрепа“, за да се включиш в подписката. Достатъчно е да си изпитал/а тежестта на нощния труд или някой твой близък да е полагал такъв вид труд. Достатъчно е дори само това – да те е грижа за хората, които се налага да останат будни и на работните си места във време, отредено от Природата за отдих и възстановяване. Дължим го на всички тях, дължим го на цялото общество! Участвай активно! Отпечати няколко листа от подписката и раздай в твоето обкръжение. Подписаните листове (не е нужно да са запълнени всичките редове) можеш да изпратиш в твоята Професионална организация или в най-близката до теб Териториална организация на КТ „Подкрепа“, или директно в НФТИНИ.

Благодарим ти!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори