НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

XI Редовен конгрес избра ръководство

XI Редовен конгрес на КТ „Подкрепа“ избра ръководството на Конфедерацията: президент – Димитър Манолов; вицепрезидент – Иоанис Партениотис; конфедерални секретари – Веселин Митов, Валери Апостолов, Александър Загоров, Нели Христова.

В 09:30 ч. XI Редовен конгрес на КТ „Подкрепа“ стартира своята трета сесия – с процедура за избор на екип от Президент и Вицепрезидент.

В свободното време, докато очакваме кандидатите за Президент и Вицепрезидент да внесат документи за участие в изборите, делегатите на НФТИНИ си направихме обща фотография на фона на трибуната, за спомен:

(от ляво) Момчил, Петя, Сашо, Миро, Деси, Боян (номиниран от СРС-Бургас), Албена, Адриан

Комисията по избора, след изтичане на срока за подаване на документи за участие в избора, докладва постъпването на една единствена кандидатура за екип в състав:

  • кандидат за Президент: Димитър Манолов; и
  • кандидат за Вицепрезидент: Иоанис Партениотис.

„Аз правя това за девети път“, – сподели кандидатът Димитър Манолов в своето представяне пред Конгреса. – „Така че да обяснявам кой съм, какъв съм, е нелепо. Когато на времето ми се наложи да правя нещо, което ужасно не ми се искаше – да поема организацията от д-р Тренчев – тогава обстоятелствата бяха такива. Чакам с нетърпение деня, в който ще мога всичко да си кажа. Защото ръководителят на Синдикалната организация е политическо лице и често се налага да върши неща, които не са в пълна хармония с нещата, които си мисли. Гордея се, че никога не съм правил тежки, недопустими компромиси. Ако някога ми се е наложило да правя компромис, то е било на лична цена – не върху организацията и върху хората. Но някой ден това ще свърши. Напоследък много се говори в политически контекст за млади, за стари... Младите и старите винаги ги е имало и винаги са били в противоречие – така е устроен светът. Младостта е нещо много хубаво, но тя не е някаква специална добродетел. Знание и опит се придобиват само и единствено с времето; човек добива опит, когато прави грешки, яде бой и т.н. Но и тази работа приключва. Тази организация [КТ „Подкрепа“] е много важна за България. Но ще спра до тук, а другото ще го кажа накрая, когато приключваме нашия XI Редовен конгрес. Много неща ще се променят – не случайно слоганът на Конгреса е „С ПОДКРЕПА В БЪДЕЩЕТО“. (продължителни ръкопляскания)

Комисията по избора обяви режим на гласуване, който ще протече от 6 бр. урни с традиционните за тайните гласувания на Конфедерацията хартиени бюлетини – в периода от 10:30 до 11:30 ч. За избран ще бъде признат екип, получил повече от половината гласове. Ако няма такъв, ще се наложи произвеждането на нов избор, в който обаче не могат да участват екипи в същия състав като предишния.

Комисията по избора обяви край на гласуването. След пребровяането на бюлетините се пристъпи към обявяване на резултатите от гласуването. Констатира се, че са раздадени 580 бюлетини (при общ брой на делегатите 600 бюлетини). В урните са пуснати 578 бюлетини (2 бюлетини не са пуснати), от които 15 невалидни (14 празни и 1 неправилно попълнена). С 563 гласа „за“ за избран се признава екипът на Димитър Манолов (президент) и Иоанис Партениотис (вицепрезидент). След така направените констатации, Комисията по избора се саморазпуска.

Пристъпи се към гласуване броя на членовете на Изпълнителния съвет на Конфедерацията.

Президентът предлага броят на Конфедералните секретари да бъде 5. Предложението се приема с 519 гласа „за“ при 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържали се.

Президентът предлага Конфедералните секретари да бъдат същите, с изключение на Любка Георгиева, която изразила желание да не бъде избирана отново като Конфедерален секретар; щяла да продължи да работи за Конфедерацията докогато пожелае. На нейно място президентът засега няма да предлага конкретен кандидат. Според него предстоят много уточнения, свързани с необходимотта от засилване на проектните дейности на Конфедерацията. Предлага в рамките на Конгреса като Конфедерални секретари да бъдат избрани Веселин Митов, Нели Христова, Александър Заговор и Валери Апостолов, с общо гласуване. От залата постъпва възражение срещу общото гласуване – поради което гласуването ще бъде осъществено поотделно.

  • Веселин Митов заявявява като мото на своята работа израза „лоялност и професионализъм“ – към организацията, нейното ръководство и структури; прави кратък преглед на почти 30-годишната си служба в Конфедерацията, където е преминал през всички нива до Конфедерален секретар. Приема се за избран с 518 гласа „за“ при 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържали се.
  • Валери Апостолов си спомня, че на предходния Конгрес не е бил познат за делегатите и те са гласували за него „на доверие“; оттогава той се старае да оправдае това доверие. Признава, че е възможно в работата си да е допускал грешки и дори да е засегнал някого, като заявява, че не го е направил умишлено. И заявява, че през всичките години до момента се е старал да утвърждава и издига авторитета на КТ „Подкрепа“. Призовава – ако някой има дори най-малко съмнение – да не прави компромис и да не гласува за него. Това няма да му попречи да продължи да бъде председател на СВО и да продължи да бъде „Подкрепа“. Заявява намерението си (ако бъде избран) да продължи да работи в три направления: разрастване на синдикалното членство; засилване на колективното договаряне; и достигане на минимална работна заплата поне €500. Приема се за избран с 458 гласа „за“ при 36 гласа „против“ и 4 гласа „въздържали се.
  • Александър Загоров заявява, че е щастлив и благодарен за възможността да работи „с хора, които са изключително компетентни и отговорни, в една ведра атмосфера“. Заявява, че за него няма друго, освен семейството му и семейството на КТ „Подкрепа“. Сочи като свой приоритет опростяването на процедурата за стачка. Приема се за избран с 494 гласа „за“ при 0 гласа „против“ и 1 глас „въздържали се.
  • Нели Христова обещава отново да бъде повече емоционална и по-малко рационална. Неин приоритет е провежданото на всеки 4 години преброяване на Социалните партньори. Отправя персонална благодарност към екипа, с който е работила до момента. Приема се за избрана с 492 гласа „за“ при 1 глас „против“ и 0 гласа „въздържали се.

Залата се изправя на крака и благодари на Любка Георгиева, която застава на трибуната: „Аз не очаквах, че ще трябва да говоря. Едно обаче искам да ви кажа. Където и да сте, вие сте с мен; където и да сте, аз ви обичам и винаги ще бъда с вас. Няма да бъде както е било, но тази взаимна любов, която усещам към вас – винаги ще ни прави близки; винаги ще ни прави едно семейство. Докато имам съвест и съм в съзнание – онова, което бих искала да чувам, е: ПОД-КРЕ-ПА!“ (залата се изправи на крака и скандира името на Конфедерацията). „Благодаря ви!“

В заключение на произведения избор, новият стар президент отправи недвусмислено предупреждение: „Тъй като оставихме едно място в Изпълнителния съвет – искам да кажа нещо много ясно: няма да съм толкова добър, кротък и толерантен. Не бива да се изненадвате, ако направя предложение на Конфедеративния съвет да направи промени в Изпълнителния съвет, ако нещо не се развива в интерес на Конфедерацията.“

Конгресът пристъпи към вземане на следните Решения:

  • Отчетно-изборните Конференции на Федерациите и Регионите на КТ „Подкрепа“ да се проведат до 30 юни 2023 г. – предложението се приема с 481 гласа „за“ при 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържали се;
  • Отчетно-изборните събрания на Синдикалните секции да се проведат до 30 ноември 2023 г. – предложението се приема с 481 гласа „за“ при 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържали се;
  • до 1 година от провеждането на Конгреса да се проведе конференция във връзка с Резолюция №6 „Синдикално обучение“ – предложението се приема с 479 гласа „за“ при 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържали се;

Поради изчерпване на дневния ред и липса на други предложения, в 13:15 ч. XI Редовен конгрес на КТ „Подкрепа“ беше закрит.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори