НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Младите хора се нуждаят от интригуваща кауза

Изследователите разпознават като основен проблем пред Синдикалните движения днес трудностите при приобщаване на младите хора. Последните често попадат в различни уязвими групи (липса на квалификация и опит, „безплатно“ стажуване, работа от internet платформи, почасово, на повикване), но простото твърдение „Вас ви експлоатират!“ не работи.

„Синдикални приоритети и политики: устойчиво икономическо възстановяване с по-добра защита на правата на работещите“ – на 23-24.06.2022 г. в гр. София се проведе международен форум на Европейския работнически център EZA (най-големия синдикален обучителен център в Европа), с участието на КТ „Подкрепа“ и представители на централната власт от българска страна, и с участието на активисти от наши партниращи синдикални организации в Австрия, Германия, Италия, Кипър, Полша, Румъния и Франция.

Традиционно, в презентацията на нашия редовен гост доц. д-р Васил Киров от ИФС при БАН на тема „Политически отговори и инструменти на ЕС за преодоляване на последствията от пандемията върху пазара на труда, заетостта и жизненото равнище“ (The EU policy responses and instruments to tackle negative impact of the pandemic on Labour Markets, on employment and living standards) беше засегнат въпросът за ключовите трансформации, които Синдикатите дължат в отговор на актуалните икономически условия.

Понятието „Обновяване на Синдикатите“ (Trade Unions' Renewal) е ключов въпрос в работата на редица изследователи на предизвикателствата пред Синдикалното движение. Като основен проблем се изтъкват трудностите в приобщаването на младите хора – където, по думите на доц. Киров, на чист академичен език „е заровено кучето“.

Много от младите хора са преки потърпевши от атипичната заетост (работа чрез internet, в платформи, почасово, на повикване) и много от тях може да са обективно в много уязвима икономическа позиция (липса на каквато и да било социална сигурност). Но в техните глави те правят нещо много пичовско, много готино; аргументът „Абе вие сте уязвими!“ не работи. Спрямо младите хора е необходим друг наратив, който да ги приобщи, да ги ангажира.

Като допълнителен проблем в Централна и Източна Европа следва да се изтъкне въпросът за колективното действие – което в посткомунистически контекст се разпознава често като някакъв атавизъм от тоталитарните профсъюзи. Работещият в IT-индустрията се оправя сам, „защото взема много пари“. Другият също се оправя сам, като работи на няколко места едновременно. „Спасяването на давещите се е дело на самите давещи се.“

Големият въпрос е какво можем да правим колективно? Трябва да има кауза – простият икономически аргумент, че „вас ви експлоатират“, не работи. Каузата трябва да е запленяваща, да вдъхнови желанието на младите хора да са част от нея – подобно например на зелените протести срещу застрояването на последните останали диви места по Черноморието; или на увлечението на феновете към определен актьор, музикант или модна линия.

Очевидно за Пропагандния отдел на НФТИНИ има доста работа!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори