НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Работещите в ССА са готови за протест!

Предупреждаваме: Работещите от Селскостопанската академия (в т.ч. висше ръководство, директори, учени, технически персонал) са готови да бранят достойнството на своя труд с протести, каквито НФТИНИ не веднъж и дваж сме предизвиквали. Не можем да приемем актуализацията на бюджета и тази година да остави ССА „зад борда“!

С последния бюджетен разчет от началото на годината беше предвидено увеличение на средствата за Селскостопанската академия (ССА) единствено за покриване на минимална работна заплата за страната в увеличения ѝ размер от 710 лв. Днес повече от половината учени в ССА (асистенти, доценти, професори) работят срещу трудови възнаграждения, клонящи към минималната работна заплата; в окаяна работна среда, често без необходимите лабораторни прибори и реактиви; принудени да набавят със собствени средства критично най-необходимото за изпълнение на възложените със закон функции на Академията.

Независимо от всички усилия и независимо от нечовешките лишения обаче, Академията през годините е изтласкавана все по-близо до финансовия ръб на своето оцеляване и днес ключови аспекти от аграрната наука са заплашени да изчезнат от картата на българския научно-технически потенциал. Това се случва на фона на безпрецедентни климатични и продоволствени кризи, поставящи хранителния суверенитет на България, Европа и света пред все по-драматични предизвикателства. И на фона на предизборни обещания за приоритет на иновациите и растежа.

Отчитайки тези притеснителни реалности, като взехме предвид и това, че ССА е сред най-старите институции от този тип в света и на нея страната ни дължи над 95% от научните разработки и иновации в областта на селскостопанското дело, подписахме Меморандум срещу хроничното недофинансиране на селскостопанската наука, в който Ръководството на Академията и Синдикатите обединихме сили за съвместни действия срещу тази национална безотговорност.

Междувременно с колегите от ФНСЗ при КНСБ подписахме и Официална позиция, която сведохме до ключовите политически инстанции, където в момента (официално) се обсъжда актуализацията на бюджета:

 • министър-председателя;

 • министъра на финансите;

 • министъра на земеделието;

 • министъра на науката и образованието;

 • министъра на околната среда и водите;

 • министъра на иновациите и растежа;

 • председателя на парламентарната Комисия по бюджет и финанси;

 • председателя на парламентарната Комисия по икономическа политика и иновации;

 • председателя на парламентарната Комисия по земеделие, храни и гори;

 • председателя на парламентарната Комисия по образование и наука;

 • председателя на парламентарната Комисия по околна среда и води.

Позволихме си малко по-разширен списък, за да кажем ясно на всички, че така не бива и така не може! От видео-записите на някои от парламентарните комисии установихме, че разумни политици чуват нашия глас. Не така обаче стоят нещата при някои от министрите. Наложи се например проф. Мартин Банов (председател на ССА) лично да разяснява на финансовия министър, че Академията е първостепенен разпоредител и решенията за нейния бюджет се вземат именно в Министерството на финансите (МФ), а не другаде – нещо, което министърът трябва да знае отлично!

Междувременно ние не останахме само с нашата Официална позиция. Подготвихме и разпространихме сред звената на Академията формуляр за Подписка, в която директорите, учените и техническият персонал на свой ред да подкрепят нашите искания. И те (почти всички те) го направиха. С уважение към куража им ще отбележим, че почти целият състав на ССА, начело с висшето ръководство, стои твърдо зад нашето искане: съизмерими възнаграждения за селскостопанската наука с постигнатите в БАН и ВУЗ. Най-малкото – всички учени се атестират и хабилитират по едни и същи законови критерии за развитие на академичния състав! И няма никакво оправдание едни учени да бъдат подценявани в сравнение с други учени! Или трудът на един професор да бъде оценяват на равнището на младши учител в Средното образование!

Сега искаме да се обърнем лично към теб. Разпространи това съобщение до всички, които са загрижени за иновациите и растежа в България; които разбират, че загубата на научно-технически потенциал е равносилна на национално самоубийство. Ако още не си, положи своя подпис в нашия формуляр за Подписката, присъедини приятели и изпрати на нашия официален адрес: гр. София 1000, ул. Ангел Кънчев №2.

И преди да завършим – ако се наложи да развеем знамената на протеста, ела при нас на площада; бъди част от хората, които държим България да има бъдеще!

Разчитаме на Теб!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори