НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Политиците усещат нашата закана за ССА

Макар и бавно, политиците започват да усещат нашата закана за решителни протестни действия, ако ССА отново остане „зад борда“ при актуализацията на бюджета. Макар все още да не сме представили публично нашата подписка (подкрепена от председателя, директорите, академичния състав и техническия персонал в Академията), фактът на нейното набиране вече се обсъжда в парламентарните комисии.

Вчера се проведе заседание на Комисията по бюджет и финанси (КБФ) при Народното събрание, където лично проф. Мартин Банов (председател на ССА) взе отношение срещу системното недофинансиране на Академията:

Комисия по бюджет и финанси при НС
(изказване на проф. Мартин Банов)

Позицията на проф. Банов беше подкрепена и от народни представители, сред които Цончо Ганев:

Комисия по бюджет и финанси при НС
(изказване на народния представител Цончо Ганев)

Впечатление прави опитът на Асен Василев (министър на финансите) да твърди, че въпросът за финансиране на ССА не бил от компетентността на Министерството на финансите (МФ), а от компетентността на ресорните министерства (на земеделието и на образованието).

В т.вр. позицията на проф. Банов беше повече от категорична: „Извинявайте, че вземам думата отново, но – г-дин вицепремиер – ние сме самостоятелен разпоредител с бюджетни средства. На Селскостопанската академия бюджетът ѝ се отпуска директно от Министерството на финансите. Т.е. обосновката може да бъде през някое от другите министерства, но решението се взема в Министерството на финансите.“

Съвсем ясна и разбираема е позицията на народния представител Ганев: „Много е неприятно, когато учените в България се делят по някакъв начин, при който един професор в учебно заведение получава една заплата, а същият професор със същите титли в Селскостопанската академия получава около 50 до 60% по-ниска заплата; и когато един млад учен в Селскостопанската академия получава заплата като начален учител в училище. И този проблем не е от днес, не е от вчера.“

Сега картите са свалени на масата и политиците са на ход. Ние се готвим за решителен протестен отпор, ако справедливите социални искания на работещите в ССА за поредна година бъдат подминати с безразличие и държавническа безотговорност. Искрено се надяваме да не се налага да демонстрираме това, което не веднъж през годините сме показвали, че в Синдикатите умеем да правим наистина добре!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори