НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Съвместно със ССА за Селскостопанската наука

Очакваме до 11.05.2022 г. ръководството на ССА в лицето на проф. Банов да се произнесе по нашето предложение за съвместни действия за финансово обезпечаване достойнството на българската Селскостопанска наука. Ще получим ли очакваната от всички работещи подкрепа?

Днес проведохме работна среща в Селскостопанската академия (ССА) с проф. Мартин Банов (председател на Академията), където национално представителните синдикални организации НФТИНИ при КТ „Подкрепа“ (Александър Цапов, председател на НФТИНИ; доц. Петя Методиева, председател на БС „ССА“; и адв. Адриан Илиев, юридически съветник); и ФНСЗ при КНСБ (Валентина Васильонова, председател на ФНСЗ; доц. Николай Марков, председател на БСС при ССА; и Емил Димитров, член на УС на ФНСЗ) се обединихме около желанието на работещите за съвместни действия за дофинансиране на Селскостопанската наука в България.

Предложихме проект на Меморандум, съгласно който на осн. §7, от сключения на 09.11.2021 г. Браншов колективен трудов договор (БКТД) в системата на ССА, страните ще пристъпим към съвместни действия за актуализиране на бюджета на Академията и за осигуряване на допълнителния финансов ресурс, необходим за актуализиране възнагражденията на работещите и за издръжка на научно-изследователската дейност. Надяваме се тези наши съвместни действия да спомогнат за урегулиране на напрежението сред работещите и за обезпечаване бъдещето на Селскостопанската наука.

Очакваме до 11.05.2022 г. ръководството на ССА в лицето на проф. Банов да се произнесе по нашите предложения и (надяваме се) да пристъпим към съвместни действия за обезпечаване достойнството на българската Селскостопанска наука. Още тук декларираме, че продължаващото вече няколко десетилетия неглижиране на бранша е пагубно за интересите на българската държава и не можем да продължим да се отнасяме с търпимост към това, в контекста на безпрецедентни екологични, климатични и продоволствени усложнения в планетарен мащаб.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори