НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Конструктивен напредък в C3i

Разговорът с мениджмънта на C3i е конструктивен и беше поет ангажимент да получим реално пакетно предложение за разрешаване на повдигнатите въпроси. В срок до 13.05.2022 г. очакваме конкретни предложения и за стабилизиране на Социания диалог между Работодателя и Синдикатите.

Днес осъществихме поредната работна среща с ръководството на „Си 3 ай Европа“ ЕООД (вече част от групата HCL Technologies) във връзка с исканията на синдикалните членове за привеждане на трудовите им възнаграждения в съответствие със законовото изискване за недискриминация; индексиране на основните им работни заплати пропорционално на официално признатия инфлационен индекс за 3 години назад; и компенсация на продължително полагащите труд с клас „Прослужено време“ 3% за всяка прослужена година.

С оптимизъм следва да отбележим, че разговорът с мениджмънта на предприятието е конструктивен и беше поет ангажимент да получим насрещно пакетно предложение за разрешаване на повдигнатите въпроси. В срок до 13.05.2022 г. очакваме конкретни предложения за стабилизиране на Социаното сътрудничество между НФТИНИ и C3i, в рамките на което ще можем да работим по-ефективно за обезпечаване на отношенията между страните.

Очаквайте подробности!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори