НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Пресконференция „Дигитална Подкрепа“

Днес от 14:00 ч. в централата на КТ „Подкрепа“ ще се проведе въвеждаща пресконференция на проект „Дигитална Подкрепа“ (BG05M9OP001-1.128-0005) по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Днес от 14:00 ч. в централата на КТ „Подкрепа“ ще се проведе въвеждаща пресконференция на проект „Дигитална Подкрепа“ (BG05M9OP001-1.128-0005).

Проектът включва съвместни действия на Конфедерацията на труда „Подкрепа“, Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Съюза за стопанска инициатива (ССИ), Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

Проектът е с продължителност 24 месеца и е финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд (ЕСФ). Общата стойност на проекта е 1'718'710,92 лв. (от които 1'508'526,50 лв. от ЕСФ и 210'184,42 лв. национално съфинансиране).

Ще бъдат идентифицирани специфичните и необходими дигитални умения за 45 ключови професии и длъжности в общо 9 икономически сектора: горско стопанство; добив на въглища; производство на изделия от каучук и пластмаса; производство на други неметални минерални суровини; събиране и обезвреждане на отпадъци, рециклиране на материали; далекосъобщения – далекосъобщителна дейност; медико-социални грижи с настаняване; социална работа без настаняване; и други дейности в областта на културата. От НФТИНИ ще окажем скромно съдействие в рамките на нашия технологичен капацитет.

Целта е да се способства за преодоляване на дисбалансите в областта на дигиталните умения и знания, и привеждането им в съответствие с нуждите на бизнеса, в контекста на Индустрия 4.0 и в съответствие с Европейската рамка за дигитални компетентности на гражданите, версия 2.1 (DigComp v 2.1).

Свали копие от DigComp v 2.1 (EN)

Поканени са представители на партньорите по проекта, представители на Управляващия орган и други институции. Поканен/а си и ти (възможност за участие на място в централата на КТ „Подкрепа“ или чрез Zoom * видео конференция на този адрес:

https://us02web.zoom.us/j/88588427577

____________
* За съжаление трябва да те предупредим, че Zoom не е свободен софтуер; независимо, че (засега) можеш да го използваш и без инсталиране на твоя компютър, подобен софтуер не уважава правото ти за знаеш какво извършва и правото ти да го адаптираш за твоите нужди.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори