НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Конгресът на КТ „Подкрепа“ – 08.02.2023 г.

Със свое Решение4 от 29.09.2021 г. Конфедеративният съвет на КТ „Подкрепа“ определи следващият Конгрес на Конфедерацията да бъде проведен на 08.02.2023 г. Въпросът за по-нататъшното развитие на организацията е отново на дневен ред.

Конгресът е най-значителният форум на КТ „Подкрепа“, където делегати от всички пълноправни колективни членове (в т.ч. такива от НФТИНИ определят дневния ред на Конфедерацията, прецизират нейните вътрешни устройствени актове и избират централното синдикално ръководство на национално равнище.

Със свое Решение №4 от 29.09.2021 г., Конфедеративният съвет (ръководен орган на Конфедерацията между провеждането на два Конгреса) определи КТ „Подкрепа“ да проведе своя следващ XI Конгрес на 08.02.2023 г. (по традиция на рождения ден на почетния президент Константин Тренчев, когато през 1989 г. е учредена организацията).

Въпросът за по-нататъшното развитие на организацията вече официално идва на дневен ред.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори