НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Четиридневна работна седмица в Япония?

Японското правителство препоръчва преминаване към 4-дневна работна седмица – като мярка за подобряване на баланса между професионалния и личния живот на японците, и към повишаване на тяхната удовлетвореност от живота. Целта е да бъде опазено общественото здраве и да бъде подпомогната опасно застаряващата нация, която се нуждае от повече грижи към възрастните и от повече раждаемост.

Японското правителство препоръчва преминаване към 4-дневна работна седмица. Препоръката е насочена към подобряване на баланса между професионалния и личния живот на японците, и към повишаване на тяхната удовлетвореност от живота.

Позицията е впечатляваща на фона на пословичната работохолична култура на Япония, която традиционно насърчава работещите „да засвидетелстват преданост“ към своите Работодатели, като прекарват многобройни допълнителни часове на работните си места. В японския език съществува израз „смърт от преработване“ (過労死; карòоши) и не са изолирани случаите, в които това действително се е случвало. Не са изолирани и случаите на самоубийство поради провал (поради слабост) в изпълнението на поставените работни задачи.

Извън най-трагичните случаи – съвсем не е рядкост полагането на огромни количества извънреден труд (вкл. такъв, който никъде не се отчита и изобщо не се заплаща). Качеството на живот се влошава и цялостната удовлетвореност на работещите е критично ниска. Обичайна е гледката на хора, които са задремали за малко на работните си места (居眠り; инемỳри), за да се събудят след минути и да продължат трескаво с работата си. И независимо, че японците са изключително дисциплинирани и себеотрицателни, подобни дефекти в условията на труд не могат да не се отразят неблагоприятно на общественото здраве.

На фона на горните особености, не бива да ни изненадва дори може би закъснялата препоръка на японското правителство, настояваща и насърчаваща Работодателите да повишат качеството на живот и благополучие на работещите хора, като им осигурят повече време за прекарване с близките и за посвещаване на личностното им развитие. Това се оказва особено важно на фона на застрашително застаряващата нация, където все повече възрастни хора имат нужда от допълнителни грижи, а раждаемостта е спаднала до критични нива, заплашващи бъдещето на Япония.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори