НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Подобряваме условията на труд в „Хроновски“

В следствие от наша целенасочена интервенция, от месец май 2021 г. в завода на „Хроновски БГ“ ЕООД в гр. Смолян полагането на извънреден труд е силно ограничено. С това подобряваме условията на труд за нашите синдикални братя и сестри.

Извънредният труд e забранен ( чл. 143, ал. 2 от Кодекса на труда), тъй като води до повече натоварване на работещите, увеличава трудовия травматизъм и в крайна сметка снижава качеството на живот. Извънреден труд се допуска само в екстремни случаи – най-вече за справяне с бедствия и аварии, довършване на критични и неотложни дейности, охрана на обществения ред. Независимо от това, редица индустрии злоупотребяват с търпението на работещите, като прилагат извънреден труд във всеки един момент, в който могат – за да натоварят допълнително персонала и да увеличат своите печалби. Редица български заводи в Автомобилната индустрия не правят изключение.

След като наши синдикални членове ни сигнализираха за нарушения с извънредния труд в завода на „Хроновски БГ“ ЕООД в гр. Смолян, организирахме проверка и установихме, че в предприятието масово не се изготвят поименни работни графици. Вместо което се ползват графици на смени, които не позволяват установяване на положения извънреден труд от конкретно лице и по този начин улесняват допускането на умишлени злоупотреби.

От месец май 2021 г. обаче това вече не е така: предизвикахме проверка от Инспекцията по труда и бяха издадени задължителни предписания, в следствие на което поименните работни графици вече са окачени по таблата в производствените помещения.

Благодарим на нашите колеги от завода на Hronovsky в гр. Смолян, които обезпечиха интервенцията с необходимата информация и съдействие! Благодарим и на Синдикалния регионален съюз на КТ „Подкрепа“ в гр. Смолян, откъдето получихме незаменима помощ за успешно осъществяване на интервенцията!

Заставаме до работещите в „Хроновски БГ“ ЕООД, които отстояват своите права и съдействат за подобряване на работната среда!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори