НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Спечелихме за пореден път срещу Xerox

Спечелихме и на Втора инстанция делото за незаконосъобразното уволнение на Десислава Гогова (наш синдикален председател в „Ксерокс сървисиз България“ ЕООД).

Спечелихме и на Втора инстанция делото за незаконосъобразното уволнение на Десислава Гогова (наш синдикален председател в „Ксерокс сървисиз България“ ЕООД). За пореден път Работодателят се опитва да доказва (неуспешно), че същата не била член на изборен отраслов синдикален орган и за пореден път Съдът се вслуша в категоричните и единодушни показания на свидетелите Здравчев, Цапов и Петрински (съответно Почетен председател на НФТИНИ, настоящ председател на НФТИНИ и тогавашен председател на Синдикалната секция в Xerox), които без колебание потвърждават автентичността и истинността на отразеното в протокола от Федеративния съвет (където Гогова е избрана на своята синдикална позиция).

За пореден път се налага Съдът да обяснява на Работодателя:

„Като автор на Заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение с работника, Работодателят е длъжен да спази всички законови изисквания за издаването ѝ. За целта той трябва да извърши проверка дали са налице необходимите предпоставки за това – при спазване на какви конкретни условия тя може да бъде издадена. В частност той е длъжен да провери дали уволняваният работник се ползва със закрила като синдикален деец. В случай, че към момента на издаване на Заповедта и шест месеца преди това, той е заемал позиция на член на синдикално ръководство в предприятието, на териториален, отраслов или национален ръководен изборен синдикален орган, е необходимо предварителното съгласие съгласие на синдикалния орган, определен с решение на Централното ръководство, съгласно чл. 333, ал. 3 от КТ. Само когато е получил съгласието му, Работодателят може да издаде Заповед за налагане на дисциплинарно уволнение.

... И разбира се – очаквания резултат:

Доводите на Работодателя, че към момента на провеждане на дисциплинарното производство не му е било известно, че Гогова е член на синдикалното ръководство, настоящият Съдебен състав намира за неоснователни.“

Сега трябва да изчакаме едномесечния срок, в който от „Ксерокс сървисиз България“ ЕООД имат право да обжалват пред Върховния касационен съд (ВКС), който от своя страна ще прецени дали изобщо да допусне до разглеждане това дело пред Трета (последна) инстанция. Предполагаме, че това няма да се случи – защото делото е напълно ясно от правна гледна точка и доказателствата са съкрушителни. Очакваме в най-скоро време нашата председателка Десислава Гогова да се завърне на работа, да получи дължимото ѝ обезщетение и да продължи своята активна синдикална дейност.

Не се страхувай да отстояваш правата си!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори