НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Процедура за ЕРС в Siemens

Днес с помощта на немските партньори от IG Metal започнахме активни действия за определяне на представител от българска страна в Европейския работнически съвет на Siemens. Ако имаш идеи в тази връзка, свържи се с нас!

На 05.10.2020 г. в централния офис на НФТИНИ започнахме консултации за определянето на български представител от Siemens в Европейския работнически съвет на компанията, чието сформиране тече понастоящем. Ако имаш идеи в тази връзка, свържи се с нас!

Европейските работнически съвети са инструмент на Социалния диалог в ЕС на ниво Многонационални предприятия, Групи предприятия и Европейски дружества – които оперират в няколко страни-членки и вътрешното право на всяка от тях се оказва недостатъчно за осъществяването на ефективно социално сътрудничество. По-специално, материята в нашата страна е уредена в Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в Многонационални предприятия, Групи предприятия и Европейски дружества (ЗИКРСМПГПЕД).

Работата ни се подпомага от партньорите от IG Metal (една от най-мощните синдикални организации в Германия), като пряко заинтересувани от процеса са също от Евпопейската конфедерация industriAll.

Българската група предприятия на Siemens следва глобалната политика на кампанията и се помещава в гр. София (Digital Industries, 50 работещи; Smart Infrastructure, 150 работещи; Mobility, 25 работещи; и Healthineers, 30 работещи); и в гр. Правец (Energy, 175 работещи) – или всичко 510 души. Общият брой работещи в Siemens достига 55'187 души в европейски мащаб – което съгласно европейските правила означава Европейски работнически съвет с общо 26 представители (България има право на 1 представител).

Пожелаваме на българските колеги успех и силно присъствие в Европейския Социален диалог!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори