НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Стартира преброяване на Синдикатите

Стартира процедурата по установяване наличието на критериите за признаване национален представителен статут на КТ „Подкрепа“. До 10.04.2020 г. всички Синдикални секции трябва да са готови с Единните протоколи.

На осн. чл. 36, ал. 3 от Кодекса на труда, председателят на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) обяви начало на процедурата за признаване на национален представителен статут на Синдикалните и Работодателските организации (Д.В., бр. 10 от 04.02.2020 г.), която се осъществява на всеки 4 години.

Във връзка с горното Министерството на труда и социалната политика (МТСП) откри Процедура за установяване наличието на критериите за представителност, по която Синдикатите трябва да представят до 04.08.2020 г. изискуемите документи по Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите.

За да се справим с нашата част от работата и да дадем възможност на КТ „Подкрепа“ да внесе своевременно необходимите документи за признаване на нашия статут, ръководството на всяка от Синдикалните секции на НФТИНИ следва да подготви своя Единен протокол и да ни изпрати оригинално подписан екземпляр – било на нашия официален пощенски адрес, било чрез делегатите на Федеративния съвет от 15.03.2020 г., било чрез съответния Синдикален регионален съюз. От НФТИНИ се очаква да окомплектова и представи всички изискуеми документи в КТ „Подкрепа“ не по-късно от 10.04.2020 г.

Благодарим предварително за твоята синдикална работа!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори