НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Браншов КТД в системата на ССА

Днес подписахме Браншовия колективен трудов договор за системата на Селскостопанската академия. Започваме подписването на Колективни трудови договори в отделните Институти.

Днес НФТИНИ и ФНСЗ подписаха Браншовия колективен трудов договор (2019-2021), разпростиращ своето действие върху всички работещи в системата на Селскостопанската академия. Поздравяваме колегите от Браншовия синдикат „Селскостопанска академия“ за високото ниво на осъществените от тях колективни трудови преговори!

След като БКТД (2019-2021) вече е факт, на осн. чл. 6, ал. 1 от същия нашите Синдикални секции в съответните структурни звена на ССА могат да пристъпят към сключването на КТД в своите структурни звена. Постигнатите договорености ще бъдат приложими за синдикалните членове и за присъединилите се към действието на БКТД. Съгласно §8 от ДПЗР към БКТД, преговорте следва да започнат до 2 месеца, считано от днес.

Съгласно §12 от ДПЗР към БКТД, страните следва да проведат първо заседание на Съветите за социално сътрудничество (ССС) на центално ниво и в отделните структурни звена на ССА, и да актуализират Правилата за тяхната дейност.

Поздравяваме колегите от ССА за добре свършената работа и им пожелаваме богат урожай в следващия двугодишен период!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори