НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Да укрепим Социалното сътрудничество в БАН

НФТИНИ започна работа по актуализиране на Правилника за организацията и дейността на Съветите за социално сътрудничество в системата на Българската академия на науките.

Днес Браншовият синдикат „Българска академия на науките“ при НФТИНИ започна работа за изменяне и допълване на досегашния Правилник за организацията и дейността на Съветите за социално сътрудничество в системата на Академията. Целта ни е да укрепим Социалния диалог, като преодолеем някои от слабостите, довели до по-малка от желаната от всички нас ефективност на двустранните отношения между нашите Синдикални секции и Работодателите в съответните постоянни звена на БАН.

В работата са привлечени юристи, синдикални експерти, специалисти по преговори и разбира се – нашите синдикални членове – учени и подпомагащ персонал в научните звена и администрацията. В момента правим ревизия на досегашните текстове и предстои да изготвим проект, който нашият Браншов синдикат ще предложи на колегите от другите синдикални организации в БАН, за да предложим на вниманието на председателя акад. Юлиан Ревалски нашия единен проект.

Ако работиш в БАН и/ли си загрижен/а за Българската наука, не пропускай да се включиш в нашата работа! Утвърждаването на добра нормативна база и укрепването на действащите в Академията Съвети за социално сътрудничество е предпоставка за осъществяването на ефективно сътрудничество, в което гласът на работещите хора да бъде чут. Това е от значение не само за техните / нашите трудови права и икономически интереси, но също за издигане на Науката на дължимото водещо място в нашето общество. Говори с председателя и/ли секретаря на твоята Синдикална секция (ако работиш в БАН); обърни се към ръководството на Браншовия синдикат „Българска академия на науките“ при НФТИНИ; или подай предложенията си директно в НФТИНИ, по най-удобния за теб начин.

Не пропускай възможността да участваш в строителството на Съвременна България!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори