НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Отчетно-изборни събрания до 30.11.2019 г.

Синдикалните секции на НФТИНИ при КТ „Подкрепа“ следва да проведат до 30.11.2019г. своите Отчетно-изборни събрания и да представят копие от Протокола в централата на НФТИНИ.

Всички Синдикални секции на НФТИНИ при КТ „Подкрепа“ следва да проведат до 30.11.2019г. своите Отчетно-изборни събрания и да представят на НФТИНИ копие от Протокола с взетите решения (електронно – сканирано копие до нашия e-mail nftini@abv.bg; или на хартия – на място в централния ни офис или в писмо до нашия адрес гр. София 1000, ул. Ангел Кънчев №2).

Отчетно-изборното събрание следва да включи в своя дневен ред за разглеждане и за вземане на решения (поне) следните въпроси:

  • Отчет на досегашното ръководство на Синдикалната секция за изминалия мандат;

  • Избор на ръководство (председател и секретар) на Синдикалната секция;

  • Разни.

Можете да не включвате точка „Разни“ във вашия дневен ред, но в повечето случаи все пак възникват непредвидени дребни въпроси от най-различен характер, които е добре да бъдат обсъдени и решени в тази точка. Ако имате други съществени въпроси за обсъждане и/ли решаване, препоръчваме да не ги оставяте в точка „Разни“, а да ги отделите в отделни, изрично назовани с имената им точки.

Ако вашата Синдикална секция включва голям брой синдикални членове или сте разпръснати времево / териториално (напр. работите на смени или в отдалечени звена на предприятието) и това ви затруднява да се съберете по едно и също време на едно конкретно място, можете да си организирате локални събрания (по смени, по звена или на друг принцип) и да изберете делегати, които да се явят от името на съответните колективи за провеждане на вашето Отчетно-изборно събрание.

Не забравяйте да ни уведомите предварително за датата, часа и мястото, където планирате да проведете Отчетно-изборното събрание – ще се опитаме да изпратим представител от централното ръководство на НФТИНИ, който да бъде ваш гост.

Не забравяйте и това – заедно с копието от Протокола за проведеното Отчетно-изборно събрание да ни изпратите също копия от протоколите за избор на делегати (ако сте решили да се съберете по този начин) и копия от Декларациите по чл. 89 от Устава на КТ „Подкрепа“.

Задължението на Синдикалните секции да проведат своите Отчетно-изборни събрания до 30.11.2019г. произтича от Решение №4 на X Конгрес на КТ „Подкрепа“.

На всички кандидати да заемат позиции в ръководството на Синдикалните секции пожелаваме успех на изборите и дързновение в тяхното честно и всеотдайно застъпничество за хората на труда! С вас сме, подкрепяме ви!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори