НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

НФТИНИ и СФММ се разбраха за обхвата на дейностите си

В навечерието на X Редовен конгрес на КТ „Подкрепа“, НФТИНИ и СФММ постигнаха споразумение за обхвата на дейностите си, което постави на ясна основа бъдещите им отношения.

На 28.01.2019 г. Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика (НФТИНИ) и Синдикална федерация на Машиностроителите и Металоработниците (СФММ) сключиха Споразумение за сътрудничество и социално партньорство, в което „потвърждават взаимното си разбирателство и колегиалност“, и като отчитат необходимостта от уреждане на синдикалното представителство на двете Федерации, се договарят за в бъдеще никоя от двете Федерации да не сформира нови синдикални организации в икономическите дейности по КИД-2008, които са в обхвата на другата Федерация:

 • в обхвата на НФТИНИ попадат:

  26. „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични уреди“;

  27. „Производство на електрически съоръжения“;

 • в обхвата на СФММ попадат:

  25. „Производство на метални изделия, без машинно оборудване“;

  28. „Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение“;

  29. „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;

  30. „Производство на превозни средства, без автомобили“.

Синдикалните организации в предприятия от икономическа дейност 29.31 „Производство на електронни и електрически части и устройства“ са в обхвата на НФТИНИ.

Заварените синдикални организации запазват своето настоящо членство в съответните Федерации. Желаещите да се прехвърлят организации икономически дейности от обхвата на другата Федерация, могат да стоярт това със съгласието на двете Федерации.

Фирмената синдикална организация в „Аркус“ АД (попадаща в икономическа дейност 28., но членуваща в НФТИНИ) ще се прехвърли към СФММ.

НФТИНИ и СФММ приемат да си оказват съдействие по отношение на други синдикални организации, които членуват по силата на обстоятелствата в едната Федерация, но предприятията им са в икономическа дейност в обхвата на другата Федерация.

Страните „потвърждават взаимното си разбирателство и колегиалност, и общата си воля да работят за постигане изконните цели на КТ „Подкрепа“.

За нас цитираното Споразумение е пример за висок стандарт в социалното сътрудничество, организационната прецизност и колегиалност – за което поздравяваме двамата председатели Стефка Примова и Здравчо Здравчев, и техните екипи.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори