НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

„Информационно обслужване“ АД

'Information Services' AD (JSC)

„Информационно обслужване“ АД е първият сертифициран Доставчик на удостоверителни услуги в България. Началото е положено през 1970 г. в лицето на Държавно стопанско обединение „Машинна обработка на статистическата информация“ (МОСИ). Днес компанията разчита на над 300 висококвалифицирани програмисти, комуникационни специалисти, системни администратори и сервизни инженери, и действа в областта на информационните технологии във всички областни градове на страната. „Информационно обслужване“ АД е лидер в разработването, внедряването и поддържката на технологични решения и в системната интеграция на информационни системи за българската централна и местна администрация. Компанията има утвърдена Интегрирана система за управление по стандартите ISO 9001:2015 (за управление на качеството), ISO/IEC 27001:2013 (за управление на информационната сигурност), ISO/IEC 20000-1:2011 (за управление на предоставяните ИТ услуги) и LSTI N°1642-131-V1.0 (за издаване и управление на квалифицирани удостоверения за електронни подписи, електронни печати и квалифицирани електронни времеви печати). Компанията е в основата на изграждането и поддръжката на българските системи за местни данъци и такси, единната система за гражданска регистрация и обслужване на населението (ЕСГРАОН), митническата информационна система, системите за електронни услуги на НАП, управлението на електронния архив, съдебната административна система и др.

Достъпът до тази страница е ограничен до лицата, на които е предоставен съответният ключ за проверка. Въведи ключа като линк в адресната лента на браузъра и натисни [Enter]. Ключът в повечето случаи има подобен вид:

nftini.org/?_Ключ_за_проверка

(където изразът 'Ключ_за_проверка' трябва да се замести със съответните секретни символи от ключа).

При въвеждането на ключа ще бъде предоставена „бисквитка“ (cookie), позволяваща преглеждане от твоето устройство на интересуващата те страница с данни. Нашите „бисквитки“ служат единствено за преглеждането на страници с ограничен достъп – ние не следим получателите на „бисквитките“ и не се интересуваме кой е осъществил достъп чрез тях. Трябва обаче да имаш предвид, че „бисквитките“ могат да разкрият интереса ти към НФТИНИ, ако твоето устройство бъде проверено. В тази връзка препоръчваме да прегледаш нашите насоки за поверителност, ако това е важно за теб.

Ако представляваш предприятие, в което действа наша синдикална организация, можеш да потърсиш необходимия ти ключ отдолу на издаденото от нас Удостоверението за легитимност. Ако по някаква причина не намираш ключа, можеш да се свържеш с нас и след като се убедим в твоята представителна власт, ще окажем дължимото съдействие. Разкриването на ключа пред трети страни е нежелателно.

С нашия ключ можеш да проверяваш електронно (в реално време) следните показатели:

  • данни за легитимността на синдикалната организация;

  • координати за връзка със синдикалното ръководство;

  • отношения с Работодателя по Стандарта на НФТИНИ;

  • основни актове в отношенията с Работодателя;

  • критични проблеми за работещите в предприятието.

При необходимост можем да предоставим и други относими данни (включително в рамките на нашия Специален доклад до Собствениците и Контролиращите капитала на предприятието), стига това да не застрашава сигурността на нашите синдикални членове и да не способства за вмешателства в тяхната независимост.

Посещението на тази страница е документирано.

Всеки опит за неразрешено проникване в информационните масиви на НФТИНИ ще се разглежда като престъпление и наличната информация за него при необходимост ще се използва за привличане към наказателна отговорност.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори