НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Конференцията за бъдещето на НФТИНИ

XI Национална Конференция на НФТИНИ избра двама федеративни секретари: Елена Грънчарова (ССА-ИПАЗР) и Момчил Георгиев (АИ-Борднетце); и обсъди бъдещето на НФТИНИ.

Днес от 09:00 ч. в гр. Долна Баня проведохме втората сесия от XI Национална Конференция на НФТИНИ.

Бяха избрани единодушно двама федеративни секретари: Елена Грънчарова (ССА-ИПАЗР) и Момчил Георгиев (АИ-Борднетце), а третият член на Изпълнителния съвет (ИС) предстои да бъде избран при следваща сесия на Федеративния съвет (ФС).

В допълнение Конференцията направи преглед на положителните и отрицателните страни в синдикалната организация, и обсъди състоянието на НФТИНИ и перспективите за нейното бъдещо развитие. Част от делегатите на Конференцията набелязаха приоритет за пускането в действие на проектен отдел, който да привлече допълнителни възможности за развитие на иновации и стратегически инструменти.

Сесията завърши със свободни разговори и вътрешноорганизационни въпроси.

Всеки от участващите имаше възможност да попълни анонимизирана анкета за своята удовлетвореност от Конференцията. Ако интерпретираме резултатите като училищни оценки, за избраното място на събитието, настаняването, кетъринга, програмата, темите и постигнатите резултати получаваме „общ успех“ Отл. (5,8). Сред попълнените анкети намерихме и въведена текстова обратна връзка: „Липсват достатъчно добре развити механизми за стабилизиране на проактивност у делегатите“ – за което си правим необходимите изводи и се надяваме следващия път да се справим още по-добре.

Благодарим на всички делегати за техния принос!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори