НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Участие на Синдикатите за по-устойчиво бъдеще

Just Transition е проект на КТ „Подкрепа“ и италианските партньори CISL с цел подобряване участието на Синдикатите в Социалния диалог за по-устойчиво (зелено) бъдеще на предприятията и секторите.

Навлязохме в заключителната фаза на проекта Just Transition – подобряване участието на Синдикатите в Социалния диалог за по-устойчиво бъдеще на предприятията и секторите (VS 2021-0055), изпълняван от КТ „Подкрепа“ в партньорство с италианските CISL.

Проектът подпомага представителите на Социалните партньори да включат в дневния ред на разговора около Зелената сделка въпроси за устойчивите работни места и подоряване условията на труд и живот – като неделима част от Справедливия преход. От НФТИНИ съдействаме с експертен и логистичен потенциал за осъществяването на редица теренни проучвания, национално обучение на експерти и оповестяване на резултатите.

До този момент основен принос на проекта е финализираният Наръчник за подобряване участието на Синдикатите в Социалния диалог за по-устойчиво бъдеще на предприятията и секторите; и Интерактивният инструментариум за отношения с Работодателите, сРаботещите и с Регионите. Наръчникът и Интерактивният инструментариум позволяват представителите на Социалните партньори да се ориентират в същността, целите и задачите на Зелената сделка, както и в приоритетите, които трябва да следват, за да способстват за Справедлив зелен преход – с грижа към хората, заетостта и жизненото равнище.

С гордост ще отбележим, че проектът беше забелязан от нашите партньори в Европейската конфедерация на труда (ETUC) и е посочен като блестящо изпълнен. Това ни дава основание да очакваме по-нататъшно му развитие.

Още за проекта – на нашата официална подстраница.

Благодарим на всички, които дадоха своя принос за този резултат!

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори