НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Game Of Business | Игровизация на бизнеса

От НФТИНИ взехме участие в представянето на Game Of Business – един проект на Фондация „Интерактивна България“, насочен към игровизация (Gamification) на процеса по създаването на предприемачески бизнес план.

Днес от НФТИНИ взехме участие в представянето на Game Of Business – един проект на Фондация „Интерактивна България“ в партньорство с Българската търговско-промишлена палата (БТТП), гръцката компания за игровизация на ученето Innovation Frontiers IKE, словенския Институт за младежки дейности Zavod Ambitia, Словашката бизнес агенция (SBA) за подпомагане на малкия и средния бизнес, българското online издание за финансова информация и анализи Profit.bg, иновативното столично училище „Проф. К. Иречек“ и Европейското училище Brussels IV в Белгия, което работи практически на всичките европейски езици със смесени класове в реално време. Представянето беше в рамките на пленарна сесия на Европейския младежки парламент (EYP) в гр. София – пред близо 150 младежки представители от всички краища на Европа.

Проектът Game Of Business (2020-1-BG01-KA201-078958) предлага иновативен инструмент за игровизация (Gamification) на задачите, които един предприемач следва да реши при съставянето на своя бизнес план. Инструментът позволява бизнес планът да бъде съставен и проверен за типичните грешки, допускани при стартирането на нов бизнес – без изобщо да се налага писането на бизнес план. Образователното съдържание и методологията са базирани на Европейската рамка за предприемачески умения EntreComp.

Всичко се обяснява последователно, с думи прости – не е необходима никаква предварителна подготовка или специализирани икономически познания. Независимо от това, преминаването през различните обучителни модули позволява развиването на задълбочени практически бизнес познания и изяснява най-често срещаните предизвикателства, с които предприемачите се сблъскват при планиране на своите бизнес начинания.

Фокусът е към горния курс на гимназиалното образование, но инструментът е подходящ както за студентите в икономически, финансови и бизнес-направления, така и за всеки, който планира да започне свой нов бизнес и предпочита да постави идеята си върху здрава икономическа основа. Инструментът работи интерактивно и напълно свободно (достатъчно е да създадеш свой акаунт – и си в играта).

НФТИНИ допринесохме (макар и неформално) за развитието на проекта с експертиза в областта на познавателните интеракции, интуитивния дизайн и цялостното концептуализиране на проектната идея. В тази връзка колегата Адриан Н. Илиев сподели спомени за това как изобщо възникна Фондацията и с каква „игровизация“ хората около нея доведоха до мрежов бизнес капацитет, способен на подобни проекти днес.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програма Erasmus+

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори