НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Център за професионално обучение

НФТИНИ лицензирахме свой Център за професионално обучение по 4 професионални направления с общо 8 професии и 10 специалности в областта на икономиката, бизнеса, електрониката, компютърните дейности и услугите, с фокус върху дигитализацията и предприемачеството.

Започваме годината с лицензирането на нашия Център за професионално обучение (ЦПО) в областта на икономиката, бизнеса, електрониката, компютърните дейности и услугите. Съсредоточихме се в 4 професионални направления с общо 8 професии и 10 специалности, с фокус върху дигитализацията и предприемачеството:

Професионално направление „Счетоводство и данъчно облагане“:

– професия „Оперативен счетоводител“ (специалност „Оперативно счетоводство“).

Професионално направление „Администрация и управление“:

– професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“ (специалност „Малък и среден бизнес“);

– професия „Икономист“ (специалности „Индустрия“, „Търговия“, „Икономика и мениджмънт“).

Професионално направление „Секретарски и административни офис дейности“:

– професия „Офис-мениджър“ (специалност „Бизнес-администрация“);

– професия „Офис-секретар“ (специалност „Административно обслужване“).

Професионално направление „Приложна информатика“:

– професия „Икономист-информатик“ (специалност „Икономическа информатика“);

– професия „Оператор на компютър“ (специалност „Текстообработване“);

– професия „Организатор Интернет приложения“ (специалност „Електронна търговия“).

Амбицията ни е да бъдем полезни с придобития през годините практически опит за ориентиране, мотивиране и адаптиране на човешкия потенциал при осъществяването на актуални трудови задачи и при изпълнението на цялостни прифесионални роли. Изграждането на нашата организация „отдолу-нагоре“ и системната работа с хора ни изпълва с увереност, че можем и ще се справим.

Обучителният център обединява усилията на изпитани в практиката специалисти в областта на кариерното ориентиране, наставничеството, мотивационните и професионалните обучения; и разполага с богата материална, техническа база и know how в избраните професионални направления. Това ни позволява да предложим качествено професионално обучение, което за успешно преминалите курсисти завършва с издаване на съответните нормативно признати Свидетелства, Удостоверения и Сертификати.

Специални преференциални условия сме предвидили за синдикални членове и за Работодателите, при които действат наши Синдикални секции. Отворени сме за конструктивен разговор с всеки, който желае да усъвършенства своите или на своя екип професионални знания и умения – сигурни сме, че общите цели ще намерят общ език.

С нашите професионални обучения влизаш в играта!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори