НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Където има Синдикати (преглед от последната седмица)

Ваня Григорова (икономически съветник на Президента на КТ „Подкрепа“) разказва за случващото се там, където има Синдикати (просто една синдикална седмица на национално равнище, като илюстрация за смисъла от организации като нашата).

Какво постигна КТ „Подкрепа“ през изминалата седмица? – пита Ваня Григорова (икономически съветник на Президента на КТ „Подкрепа“) в свой пространен анализ за случващото се там, където има синдикати. Като отговор тя проследява събитията на национално равнище от една наша синдикална седмица.

Препечатваме анализа от официалния сайт на Конфедерацията, с незначителна редакторска намеса.

Икономическите последствия от пандемията още не са преодолени. Следствие от нея е и енергийната криза, в която се озова Европейският съюз (ЕС) през изминалата година. Тя се засили след избухването на войната в Украйна и опасността от спиране на доставките на руски газ. Всичко това рефлектира върху цените в България.

Така годишната инфлация през февруари 2022 г. достигна 10%, а тя не отразява последните сътресения. Данните за март още не са готови, но Националният статистически институт (НСИ) вече публикува общия индекс на цените на производител. За февруари 2022 г. на годишна база ръстът е 32,3%, а в производството на електрическа и топлоенергия и газ – цели 81,8%. Картината е достатъчно красноречива за удара, който ще усетят или вече усещат крайните потребители.

Именно поради това на последното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) КТ „Подкрепа“ настоя за още едно увеличение на Минималната работна заплата (МРЗ) в средата на годината. За тези, които работят срещу минимални възнаграждения, това ще е някакво облекчение. А за останалите? Всеки работник може да отиде при Работодателя си и да поиска увеличение на заплатата. Ясно е, че шансът за успех е малък. Именно затова работниците се обединяват в Синдикати и преговарят заедно с Работодателя си. Тук ще погледнем какво се случи миналата седмица в няколко сектора, в които КТ „Подкрепа“ има действащи Синдикални структури.

„Мини Марица-изток“ ЕАД

Вече е очевидно това, което повтаряме от години – България не може без мините и ТЕЦ-овете в комплекса Марица-изток. Те са гръбнакът на енергийната ни национална сигурност. Напомняме, че по настояване на Европейската комисия (ЕК) ТЕЦ-овете трябваше да заменят въглищата с газ, а рудниците да бъдат затворени. Настоящата криза показва, че всъщност ЕС ни налагаше политика, която ни прави по-зависими, макар да твърди, че Зелената сделка е път към независима енергийна политика.

Не очакваме политиците – европейски и български – да признаят грешките си. След като енергийната ни система зависи от мините обаче, е неразбираемо защо от 2014 г. цената на въглищата, добити в мините, е замразена. МРЗ през 2014 г. беше 340 лв., днес е 710 лв. А с приходите от продажбата на въглищата се изплащат трудовите възнаграждения на миньорите. Освен заплатите, ремонтната и инвестиционната дейност на Дружеството зависи от цената на въглищата. След години настояване, най-сетне бяхме чути и цената на въглищата се увеличи с 13% – недостатъчно, но стъпка в правилната посока.

Започнахме преговори за увеличение на Фонд „Работна заплата“. Те не дадоха търсения резултат – получихме категоричен отказ от ръководството на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Така на 28 март, след като беше отчетено напрежението сред работещите, структурите на КТ „Подкрепа“ и КНСБ в предприятието входираха Декларация до ръководството му, до министър-председателя Кирил Петков, централите на двата Национално представителни синдиката и министъра на енергетиката. С Декларацията Синдикатите заявиха, че предприемат стъпки към подготовка на стачни действия.

Участници в Браншовия съвет към Министерството на енергетиката

2 дни по-късно – на 30 март – се състоя Браншови съвет към Министерството на енергетиката (МЕ). В крайна сметка управляващите разбраха, че социалното напрежение с категорични откази не се премахва. 15% ще бъде увеличението на Фонд „Работна заплата“, а инвестиционната програма се увеличава от 62 на 100 млн. лв. Все пак точно сега не е подходящо мините и ТЕЦ 2 да спрат работа, нали?

Култура

Още в рамките на обсъждането на Държавния бюджет за 2022 г., Национална федерация „Култура“ (НФК) към КТ „Подкрепа“ изпрати до народните представителите своята Позиция, с която изрази разочарованието си от поредната година, в която работата на заетите в музеи, галерии, библиотеки и пр. се неглижира. Синдикалната федерация настоя за отпускане на повече средства на субсидирана бройка, за да има възможност за увеличение на възнагражденията на служителите, които често са с високо образование и квалификация. Необходимите средства са в размер на допълнителни 29 млн. лв. След проведени протестни действия, депутатите гласуваха увеличение на бюджета с 12,5 млн. лв.

Въпреки, че народните представители приеха това увеличение и то беше обнародвано в Държавен вестник, на 28 февруари 2022 г. Министерството на финансите (МФ) публикува проект на Решение на Министерски съвет, в което допълнителните средства бяха едва 3,8 млн. лв. или 4 пъти по-малко от вече гласуваните в Народното събрание (НС). Така част от управляващите продължиха да упражняват реториката си, според която музеите са твърде много и не е нуждно да се увеличават заплатите на хора, „които бършат прах“. Същия ден НФК към КТ „Подкрепа“ изпрати Протестна декларация до българските депутати и заяви готовността си за провеждане на общонационални протести и стачки.

Буквално на следващия ден документът беше преправен и понастоящем в него е записано, че допълнителните средства за сектора ще бъдат в размер на 11,8 млн. лв. Това отново е по-малко от вече гласувания бюджет от НС. Но не е 4 пъти по-малко.

Градски транспорт

Ръстът на цените в транспорта е най-голям според НСИ – дори по настоящите данни. Това в допълнение към намаления пътникопоток по време на горещата фаза на Пандемията доведе до срив на приходите в градския транспорт. Федерацията на транспортните работници (ФТР) към КТ „Подкрепа“ многократно през последните месеци настояваше за увеличение на субсидията към публичния транспорт в градовете, за да не се допусне увеличение цената на транспорта, намаляване броя на колите и да не се стига до неизплатени заплати или до неспазване на постигнати договорености със Синдикатите. Беше проведен протест пред НС. Получихме недвусмислен отказ за увеличение на средствата в Държавния бюджет за обществен транспорт, без развитието на който е невъзможно да се постигнат целите на Зелената сделка.

През 2019 г. беше подписано Споразумение в предприятията на Столичния градски транспорт за ежегодно увеличение на заплатите с по 10% през следващите 3 години. Благодарение на изпълнените договорености през 2020 и 2021 г. значително се редуцира недостигът на професионалисти в градския транспорт в София. През март 2022 г. Работодателите заявиха, че няма да изпълнят увеличението през настоящата година – въпреки главоломно нарастващата инфлация – поради недостиг на средства.

Работещи в транспорта обсъждат ситуацията в бранша

Поради това през последните дни на месец март ФТР инициира множество срещи с работещите в градския транспорт и започна подготовка на стачни действия. В изпълнение на законовата процедура, Синдикалните секции внесоха искания до отделните предприятия Споразумението да бъде изпълнено и да бъдат увеличени заплатите. Видно от снимките на внесения документ, искането е подписано само от структурите на КТ „Подкрепа“ в градския транспорт. Последвалото предложение за частично изпълнение на договореностите (5% сега и 5% след няколко месеца) беше отхвърлено от представителите на работещите.

Работещи в транспорта се подготвят за стачни действия

Заетите в градския транспорт бяха готови на стачка веднага. В израз на тази своя воля те събраха по няколко стотин подписа във всяко предприятие в рамките на ден-два. Това доведе до нова покана от страна на ръководството на Столична община. Срещата се състоя на 1 април 2022 г. и там вече беше обявена готовността на общинските дружества от градския транспорт да увеличат трудовите възнаграждения на работещите с 10% от 1 април.

Здравеопазване

От десетилетия България страда от недостиг на медицински специалисти, поради изключително ниското заплащане за огромна част от тях. Трудовите възнаграждения могат и се уреждат индивидуално, но най-значимият инструмент за договаряне е Отрасловият колективен трудов договор (ОКТД) в отрасъл „Здравеопазване“, който се сключва между Работодатели в сектора и Медицинските федерации на Национално представителните организации на работещите в страната – Медицинската федерация (МФ) към КТ „Подкрепа“ и Федерацията на синдикатите в здравеопазването (ФСЗ) към КНСБ.

Поредните преговори за нов ОКТД стартираха преди месеци, като проектът на Договора бе внесен при предходния министър на здравеопазването. Именно политическите рокади в управлението на страната бяха първата спънка за водене на резултатни преговори. Независимо от това, Синдикатите внесоха проект на Договора, който предвиждаше амбициозно и рязко нарастване на възнагражденията в сектора, вкл. трайното им обвързване като съотношение с размера на МРЗ. Като пример може да се посочи, че в проекта бе предложено минималната Основна заплата за медицинска сестра да бъде не по-малко от 2,9 МРЗ, вместо договорения в стария ОКТД размер от 900 лв. При първоначалните преговорни срещи, реализирани в началото на 2022 г., на това искане бе отвърнато с предложение за 10% ръст на заплатите, което категорично беше отхвърлено от Синдикатите.

Втвърдяването на позициите доведе до нови срещи с конкретно обсъждани варианти. Забавянето на преговорите и сериозните трудности при уговаряне на конкретните параметри се дължи и на факта, че утвърждаването на сериозен ръст на заплатите следва да се синхронизира с действията на други органи, институции и организации извън преговарящите. Осигуряването на средства за реално и осезаемо увеличение на заплатите минава през предоговаряне на взаимоотношенията между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Българския лекарски съюз (БЛС), респ. залагане на допълнителни разходи на Касата за болнична помощ. Необходимо е приемане на Постановление на Министерския съвет (ПМС) за утвърждаване на нови разходни стандарти, чрез които трансферите към общините да осигурят ръста на заплатите на заетите в детското и училищното здравеопазване, и т.н.

Независимо от това, действията, насочени към постигане на поставените цели, продължаваха. На среща между представители на МФ при КТ „Подкрепа“ и заместник-министъра на здравеопазването Георги Йорданов, проведена на 15.03.2022 г., бе обсъждано включване на получаваните Covid добавки в размера на основното възнаграждение; а там, където такива не са предоставяни – увеличение на заплатите със същия размер. Коментирано е и отделно нарастване в процент на възнагражденията, за да се получи действителен ръст спрямо получаваните в момента реални средства, включващи и добавките за Covid. Получените на срещата на 15 март уверения за очакван напредък в преговорите бяха последвани от новината за освобождаването на заместник-министъра на 16 март 2022 г., което постави под въпрос постигнатите до този момент принципни договорености и поставени цели.

На 30 март МФ при КТ „Подкрепа“ отново предупреди, че при несъобразяване с нашите искания лекари и медицински сестри ще напуснат болниците и последните ще се наложи да затворят. Вследствие от това, на 1 април беше проведена среща между Президентите на Национално представителните синдикални организации КТ „Подкрепа“ и КНСБ, и министър-председателя Кирил Петков. На нея беше договорен ръст на трудовите възнаграждения, като те ще станат 910 лв. за санитар, 1500 лв. за медицинска сестра, 1900 лв. за лекар без специалност и 2000 лв. за лекар със специалност. За да бъдат насърчени Работодателите да прилагат Колективното трудово договаряне (което те често не правят), се предвижда за болниците, които ще приложат колективните договорености, стойността на клиничните пътеки да бъде увеличена с 25%. Очакванията са тези ангажименти в спешен порядък да бъдат официализирани чрез сключване на новия ОКТД.

Образование

Това вероятно е секторът, в който условията по сключения вече ОКТД се адаптират най-често и най-бързо към променящата се икономическа и социална среда. Също на 1 април беше подписан нов анекс към действащия Колективен трудов договор (КТД) за системата на предучилищносто и училищното образование. След проведени множество срещи, предложеният и контрапредложеният между Синдикалните федерации към КТ „Подкрепа“ и КНСБ, от една страна; и от министъра на образованието и Работодателските организации, от друга – всички учителски и директорски заплати се увеличават с 12,3%, а непедагогическият персонал получава не по-малко от 10%. В допълнение възнагражденията за лекторски часове се увеличават с 10%. Остава и допълнителният отпуск от 2 дни за възстановяване след поставяне на Covid ваксина, като той се отнася за деня на ваксината и следващия ден.

*

Това са приключените битки и преговори през последната седмица за заплати извън минималната, на най-високото възможно ниво – отраслово. Изключение е „Мини Марица-изток“ ЕАД (което е предприятие, но с мащаб и значение за енергийната сигурност като за цял сектор). На по-ниското ниво, в рамките на отделни предприятия, всички усилия на работещите, които са създали Синдикална секция на работното си място, получават подкрепа – организационна, юридическа, представителна – при преговорите с Работодателя. А ако те не доведат до търсения и възможен резултат, последното оръжие е стачката.

Всичко това нямаше да се случи без наличието на Синдикати в тези сектори. В предприятията, където работещите не са обединени, в повечето случаи вероятно няма да получат и 5% увеличение – въпреки значителния ръст в цените на горивата и стоките от първа необходимост. КТ „Подкрепа“ призовава работещите да осъзнаят колективната си сила и да се обединят, за да имат по-голяма преговорна мощ. В тежките времена, които настъпиха, могат да оцелеят само силните.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори