НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Стартираме колективните преговори в ССА

Днес Александър Цапов (председател на НФТИНИ при КТ „Подкрепа“) и Светла Василева (председател на ФНСЗ при КНСБ) внесоха покана до ръководството на Селскостопанската академия за стартиране на преговорите за сключване на Браншов колективен трудов договор.

Традиционно в системата на Селскостопанска академия (ССА) поддържаме колективно договаряне на браншово ниво и на всеки 2 години подновяваме сключения за системата Браншов колективен трудов договор (БКТД). Последно сключеният такъв договор е със срок на действие до 25.11.2021 г. – следователно идва време за неговото подновяване.

В тази връзка, на осн. чл. 52, ал. 1, т.т. 1 и 2 от Кодекса на труда (КТ) във вр. с чл. 14, т. 10 от Устройствения правилник (УП) на Академията, Александър Цапов (председател на НФТИНИ при КТ „Подкрепа“) и Светла Василева (председател на ФНСЗ при КНСБ) внесоха покана до ръководството на Селскостопанската академия за стартиране на преговорите за сключване на нов Браншов колективен трудов договор.

Изискана е информация относно икономическото и финансовото състояние на Академията, численост, разходи за персонал и равнища на заплащането по структурни звена, финансово състояние на Държавно предприятие „Научно-производствен център“ и др. – чийто анализ ще се превърне в база за параметрите на новия БКТД.

Поради горната причина НФТИНИ започва експресно вътрешно проучване за очакванията на работещите в системата на ССА, които да бъдат отразени в предстоящия да се сключи нов БКТД. Ако работиш в ССА и още не си, сега е моментът да се присъединиш към нас и да кажеш какво мислиш!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори