НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Видео: По-широко понятие за РАБОТНИК

В партньорство с Европейския работнически институт EZA беше осъществен семинар на тема „Иновативни синдикални практики за преодоляване на социалните и икономически предизвикателства в изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост“, където наши експерти изнесоха презентация относно разширяващото се понятие за работник в контекста на променящите се икономически условия.

Европейският работнически център EZA е най-големият синдикален обучителен център в Европа, който получава директно финансиране от Европейската комисия, за да осъществява своята работа във връзка с индустриалните отношения в ЕС. Това позволява провеждането на периодични синдикални семинари, част от които – в Централата на КТ „Подкрепа“ в гр. София.

Днес завърши поредният такъв семинар с участието на активисти от наши партниращи синдикални организации в Германия, Румъния и Франция – на тема „Иновативни синдикални практики за преодоляване на социалните и икономически предизвикателства в изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост“. Колегата Адриан Илиев изнесе презентация относно разширяващото се понятие за работник в контекста на променящите се икономически условия.

Можеш да проследиш презентацията благодарение на видео-записа, който беше осъществен от организаторите (с някои незначителни дефекти при осъществяването на симултанния превод):

По-широко понятие за РАБОТНИК
(видео-презентация)

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори