НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

ИПАЗР „Пушкаров“ избра електронно

Нашата Синдикална секция в ИПАЗР „Н. Пушкаров“ при ССА избра електронно своето Синдикално ръководство. Това е първият ни електронен избор на ниво синдикална секция!

Днес излязоха резултатите от проведеното хибридно гласуване на Синдикалната секция в ИПАЗР „Н. Пушкаров“ при ССА, която избра своето ново Синдикално ръководство. Гласуването беше проведено чрез системата на НФТИНИ за Електронно гласуване, като няколко от синдикалните членове допълниха вота на хартия, тъй като нямат обявен Синдикален e-mail адрес. Така или иначе, това беше първият, макар и хибридно проведен, електронен избор в историята на НФТИНИ.

Поздравяваме новото Синдикално ръководство и пожелаваме успех на нашите синдикални братя и сестри!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори