НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

1-ви май – Денят на Твоя труд

Поздравяваме те с 1-ви май – деня на Твоя труд! Не забравяй, че истинският творец на благата в днешното общество си ТИ: чрез Твоя ТРУД. Благодарим ти и пожелаваме на теб и твоите колеги достойнство и удовлетворение!

1-ви май се отбелязва като Ден на труда и международната работническа солидарност, който да напомня социалните и икономически постижения на работническото движение в защита достойнството на трудещите се и утвърждаването на минимални стандарти за зависимия труд. Началото е положено на 01.05.1886 г. с мащабна национална стачка на профсъюзите в САЩ, в която участват над 300'000 работещи от цялата страна. Издигнато е „утопичното“ искане за 8-часов работен ден. Направен е опит за насилствено потушаване на стачката – ранени са стотици стачкуващи, няколко са убити и още няколко са осъдени на смърт (впоследствие оправдани, макар и след като присъдите вече са изпълнени). Независимо от всичко, днес 8-часовият работен ден е норма в почти целия цивилизован свят – благодарение на Организираното работническо движение.

Важно е да се отбележи, че 1-ви май не е политически празник. Трудът е присъщ на всички работещи хора – правото им да защитават организирано своите трудови права и икономически интереси няма партиен цвят. Пропагандното „присвояване“ на Деня на труда от определени политически сили няма нищо общо с хората на труда, дръзнали да издигнат глас за защита на тяхното достойнство и за по-справедливо разпределяне на добавената стойност, която създават чрез труда си.

Ако желаеш да отбележиш Деня на труда (например на твоето работно място), можеш да принтираш и окачиш по подходящ начин нашия тематичен плакат. Не забравяй, че истинският творец на благата в днешното общество си ТИ: чрез Твоя ТРУД. Благодарим ти и пожелаваме на теб и твоите колеги достойнство и удовлетворение!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори