НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Ръководството на ССА се съобрази с нас

НФТИНИ отправи електронно запитване до Селскостопанската академия относно забавеното изплащане на трудовите възнаграждения за ноември 2019 г. Последва светкавичен резултат. Заставаме твърдо до теб!

Забавеното изплащане на дължимите трудови възнаграждения за ноември 2019 г. в системата на Селскостопанската академия породи справедливо напрежение сред работещите. Това провокира колегите от Браншовия синдикат да свикат извънредно заседание на Браншовия съвет, където в конферентна телефонна връзка председателят Петя Методиева координира позициите на ръководителите на Синдикалните секции в ССА и те взеха единодушно решение да се пристъпи към последователни действия за отстояване правото на работещите да получат дължимите им възнаграждения.

В изпълнение на горното решение на 05.12.2019 г. председателят на НФТИНИ отправи по електронен път Официално запитване до Мартин Банов (председател на Академията). Последва светкавичен отговор и на следващия ден всички забавени трудови възнаграждения бяха изплатени.

Използваме случая да припомним, че през годините не веднъж сме заставали зад българските учени – включително и чрез организирането на национални протести (2016-2017 г.), насочени към изплащане на дължимите трудови възнаграждения и към преосмисляне на държавната политика на недофинансиране на научноизследователските институции. Няма да се поколебаем при необходимост отново да извадим протестните знамена на улицата и да предприемем други действия, насочени към защита нашите синдикални членове. Само с подобни координирани и решителни действия можем да отстояваме достойнството, което заслужаваш. Не се колебай да ни подкрепиш в това – заставаме твърдо до теб и разчитаме на същото от теб! Заедно можем повече!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори