НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Възползвай се от Стандарта на НФТИНИ

НФТИНИ разработи Стандарт за двустранни отношения между Работодателя и Синдикалната секция – чрез който да поставиш обоснована оценка за състоянието на Социалния диалог.

След задълбочен анализ на състоянието на Социалния диалог в предприятия, където НФТИНИ осъществява синдикална дейност, разработихме и поставяме в ръцете ти още един инструмент за синдикална работа – Стандарт на НФТИНИ за двустранни отношения между Работодателя и Синдикалната секция. Стандартът позволява да проследиш състоянието на Социалния диалог и да поставиш обоснована оценка на двустранните отношения с Работодателя – по ключови критерии, с конкретни показатели, отвъд всякаква емоция и субективизъм.

Всеки от ключовите критерии стъпва върху номенклатура от 4 възможни показателя, базирани на 4-те възможни състояния (от най-добро до най-лошо), белязани със стандартизирани символи:

„Отлично“
„Задоволително“; „Подобрява се“
„Недостатъчно“; „Влошава се“
„Незаконосъобразно“

Можеш да направиш своя собствена проверка, като попълниш внимателно нашия Анкетен формуляр. Още докато попълваш, ще видиш голяма част от слабите и силните страни на установените двустранни отношения. Ако имаш нужда от разяснения и допълнително съдействие, само ни дай знак!

Надяваме се Стандартът на НФТИНИ да изиграе двояка роля: от една страна ще ти даде отправна точка за ключовите критерии, по които следва да бъде установен социалният диалог с Работодателя и ще предложи ясно разпознаваеми показатели за напредъка в работата на твоята Синдикална секция; от друга страна резултатите от проверката ще се превърнат в коректив и основа за насърчаване задълбочаването на сътрудничеството с твоя Работодател и ще подпомогнат преодоляването на определени слабости в отношенята ти с него. Не на последно място – надяваме се Стандартът на НФТИНИ да се превърне в повод за отличаването на такива Работодатели и такива Синдикални секции, които полагат системни и целенасочени усилия за подобряване на своето сътрудничество и издигането му до равнището на истинско, пълноценно Социално партньорство.

Възползвай се от това!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори