НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Конференция на КТ „Подкрепа“ за Нощния труд

Стартираната от КТ „Подкрепа Кампания „За достойни условия и заплащане на нощния труд“ беше представена публично с презентации за основанията на нашите искания относно нощния труд.

На 20.04.2018 г. КТ „Подкрепа представи публично пред общетвеността и медиите основанията за стартиране на Кампания „За достойни условия и заплащане на нощния труд“. Беше изнесена презентация, в която се разкрива, че над 400'000 работници и служители у нас са засегнати от полагането на нощен труд – без това винаги да е оправдано на фона на големите вредни последици от полагането на такъв вид труд. Последното разкриват най-новите научно-медицински изследвания в световен мащаб и статистическата информация относно експоненциално нарастващия трудов травматизъм при интензивно полагане на нощен труд. Събитието е осъществено с подкрепата на Фондация „Фридрих Еберт“.

Стартирана е подписка в предприятията и за гражданите в подкрепа на Кампанията.

От тук нататък започваме да разпространяваме публично информация за вредата от нощния труд и обидно ниското му заплащане, да популяризираме подписки в подкрепа на исканията, издигнати с Кампанията и да привличаме стратегически партньори за нейното осъществяване. Искрено се надяваме Правителството и Работодателите да се вслушат в справедливите искания на работещите хора, полагащи доказано вреден труд, срещу възнаграждения, които не са в състояние да покрият дори транспортните им разходи (нетното минимално допълнително възнаграждение за нощен труд за една нощна смяна възлиза на 1,36 лв., а едно билетче за градските автобуси в столицата струва 1,60 лв.).

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори