НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

За трудовата експлоатация в България

Ваня Григорова (икономически съветник при КТ „Подкрепа“) за нормирането на труда, условията на труд и отношението към работещите в България – участие в „Алтернативата“ с Генка Шикерова по TV1 България

Днес Ваня Григорова (икономически съветник при КТ „Подкрепа“) взе участие в публицистичното предаване „Алтернативата“Генка Шикерова по TV1 България), където даде гласност за типични форми на трудова експлоатация, разпространени в множество съвременни български предприятия.

Работещите биват принуждавани да ходят болни на работа – под страх да не загубят всичките си допълнителни социални придобивки, ако допуснат дори един ден отсъствие в работния месец. Достига се до там, че лекари в малки населени места биват „притискани“ да не издават болнични, за да се осигури непрекъсваемост на работния процес. „Глад или Коронавирус“ – така се илюстрира съвременното робство в българско шивашко предприятие, произвеждащо луксозни дрехи с цената на здравето на работещите.

Виждаме скрито заснет репортаж от предприятието със стотици работещи, принудени да чакат на опашка в затворено помещение, за да получат дължимите им ваучери за храна – без никой да се грижи за тяхното здраве в условията на епидемична обстановка.

Специално внимание се обръща на нормирането на труда. След отпадането на всички нормировъчни стандарти в България по времето на т.нар. „преход“, Работодателят вече може едностранно да определи колко бързо трябва да се работи и колко много трябва да се произвежда; без значение какви са физиологическите възможности на човешкия организъм. Така масово се достига до свръхвисоки норми, които са непосилни и в най-добрия случай позволяват заработването на едва минимална работна заплата.

В отговор на зрителски укор, отправен по откритата телефонна линия, Ваня Григорова отбелязва още един важен момент – за съвременната трудова експлоатация в България се говори публично именно благодарение на действащите в съответните предприятия Синдикални секции. И тъй като намираме тази тема за важна (независимо, че конкретните предприятия от цитираното предаване са в шивашката промишленост и не засягат нашите Браншови синдикати), желаем, включително от чувство за солидарност към засегнатите хора, да те поканим да споделяш!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори